Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mata in åt någon annan

när ditt LUCRIS-jobb är någon annans

Som forskare har du i regel ansvar för att själv se till att din LUCRIS-profil är ifylld och att information läggs in i de olika modulerna. Det finns dock olika inställning till detta bland fakulteterna. Systemet tillåter därför att överlåta ansvaret för att mata in informationen till någon annan.

I dagsläget finns det en mininivå för registrering i LUCRIS. Miniminivån har bestämts av fakulteterna, vissa fakulteter har dessutom skärpt nivån för registrering av information i vissa moduler. Se de lokala riktlinjerna för varje fakultet under rubriken "Lokala riktlinjer". I stort åligger det dig som forskare att lägga in information i LUCRIS, men det kan ske genom andra.

Olika fakulteter har dock olika rutiner för hur de jobbar med LUCRIS och det finns en rad möjligheter i systemet att låta någon annan ansvara för inmatning. Kontakta LUCRIS-supporten om du har frågor eller behöver hjälp!

Vem kan lägga till och ändra min information?

Redaktör/ administratör

Granskare av forskningsoutput, som ofta sitter på det lokala fakultetsbiblioteket, har tillgång till forskningsoutput och kan granska, ändra eller göra dessa synliga i Forskningsportalen. Publikationer kan också bli tillagda av Universitetsbiblioteket som gör importer varje månad från Scopus. Det kan också finnas andra personer (till exempel webbredaktörer) på din institution eller fakultet som har tillgång att ändra till exempelvis din personliga profil på grund av lokala riktlinjer. Andra på institutionen kan också få redaktörsroller som gör att de kan registrera och ändra andra typer av innehåll (till exempel aktiviteter, priser etc.).

"Submitter" - Användare med rättighet att registrera

Genom rollen kan en person registrera forskningsoutput för en hel institution eller annan organisatorisk enhet.

"Trusted user" - Betrodd användare

Du kan överföra rättigheten att lägga till och ändra din information till någon annan med ett LUCAT-ID. Du gör det genom att lägga denna person som "trusted user" under dina personliga inställningar. Kom ihåg att alltid fråga personen som du vill lägga till som din betrodda användare.

LU interna medförfattare och projektdeltagare

Interna medförfattare eller deltagare av publikationer och projekt kan också redigera och lägga till information.

Om det blir fel i inläggningen?

Om någon lägger in information med dig som författare eller deltagare, får även du tillgång till posten med möjligheten att granska så det stämmer, ändra eller lägga till information. Om du blivit felaktigt tillagd kan du via en länk i mejlet avsäga dig medverkan i en publikation eller annan output - det vill säga meddela systemet att du inte ska vara tillagd på informationen (exempelvis om du har en namne på LU). E-post går endast ut till LU-anställda. Du kan redigera dina e-postinställningar inne i LUCRIS.

Du kan alltid kontakt supporten om du vill ha hjälp att rätta till ett fel.