Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krav och riktlinjer

Här finns samlad information om vilka krav till exempel svenska staten och finansiärer ställer på forskare när det gäller hanteringen av forskningsdata.

Lagar och regler

Nedan listas svenska lagar och regler som berör dig som forskare i din hantering av forskningsdata.

Om du hanterar forskningsdata med personuppgifter så gäller särskild lagstiftning. Du ska också registrera personuppgiftsbehandlingen i ett särskilt register på LU, PULU.

Läs mer om behandling av personuppgifter och PULU

Forskning som utförs på människor eller djur kan innebära att du som forskare måste söka etiskt tillstånd enligt regelverk för etisk prövning.

Läs mer om forskningsetik och djurförsöksetik

Forskningen vid Lunds universitet är en myndighetsverksamhet och de handlingar som framställs inom forskningen tillhör universitetet. Universitetet lyder under den svenska Arkivlagen som fastställer hur arkivering av forskningsdata skall ske.

Läs mer om arkivering av forskningshandlingar

Inom universitetet finns en betydande mängd information och data som behöver skyddas och hanteras på ett säkert sätt. Universitetets funktion för informationssäkerhet tar fram regler och riktlinjer som beslutas av rektor. Detta för att du som forskare skall kunna hantera forskningsdata på ett säkert sätt.

Läs mer om informationssäkerhet på Lunds universitet

Följ Bloggen som varje vecka har nyheter om informationssäkerhet

Krav från forskningsfinansiärer

Här följer några av de största svenska och internationella finansiärernas krav på hanteringen av forskningsdata, till exempel krav på datahanteringsplaner (DMP) och tillgängliggörande av data.

Sverige

Vetenskapsrådet har krav på DMP samt en rekommendation kring tillgängliggörande.

Riksbankens Jubileumsfond har rekommendationer både för DMP och för tillgängliggörande.

Riksbankens Jubileumsfond's rekommendation för DMP

Riksbankens Jubileumsfond's rekommendation för tillgängliggörande

Internationellt

För Horizon 2020 är det krav på DMP samt krav på tillgängliggörande.

EU-krav på DMP och tillgängliggörande av forskningsdata

Den amerikanska finansiären National Science Foundation har krav på både DMP och tillgängliggörande av forskningsdata.

NSF krav på DMP och tillgängliggörande

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt bibliotek:
Biblioteken vid Lunds universitet

eller Servicedesk:
E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se

Frågor kring finansiärers krav

Kontakta ditt bibliotek eller Forskningsservice om du har frågor kring forskningsfinansiärernas krav.

Biblioteken vid Lunds universitet

Forskningsservice vid Lunds universitet