Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgängliggöra forskningsdata

Plattformar och tjänster där du som forskare kan tillgängliggöra forskningsdata

Det finns många plattformar och tjänster där forskare kan tillgängliggöra forskningsdata, både allmänna och ämnesspecifika. Här får du inledande information kring vilka data som går att tillgängliggöra och plattformar för publicering.

Går det alltid att tillgängliggöra forskningsdata?

Alla data är inte möjliga att tillgängliggöra öppet av juridiska, etiska eller kommersiella skäl. Läs mer om personuppgifter och etiska överväganden på webbsidan om Krav och riktlinjer.

Även om data inte kan delas öppet kan du ändå publicera en beskrivning av dina forskningsdata för att göra den sökbar och synlig. Det finns flera plattformar med möjligheten att registrera enbart beskrivningar av forskningsdata och hänvisa med kontaktuppgifter ifall en sekundäranvändare önskar tillgång till data.  

För ytterligare rådgivning går det bra att kontakta universitetets juridiska avdelning eller forskningsetiska experter.

Plattformar och tjänster för att tillgängliggöra forskningsdata

Det finns många plattformar och tjänster där du som forskare kan tillgängliggöra dina forskningsdata, både allmänna och mer ämnesspecifika. Även förlag och tidskrifter tillhandahåller tjänster för tillgängliggörande av forskningsdata.

Plattformar med bred ämnesinriktning

Svensk Nationell Datatjänst (SND) är ett nationellt konsortium för hantering av forskningsdata, där forskare har tillgång till olika tjänster för forskningsdata, bland annat en katalog för tillgängliggörande av forskningsdata.

Lunds universitet är medlem i SND-konsortiet.

Sök och tillgängliggör forskningsdata på SND´s webbplats

Zenodo är en europeisk plattform för publicering av forskningsdata, allmän inriktning.

Publicera forskningsdata via Zenodo

Hitta en plattform inom ditt ämnesområde

Använd söktjänsten Re3data.org för att söka och hitta ytterligare plattformar och tjänster för forskningsdata inom andra ämnesområden.

Re3data.org - Registry of Research data repositories

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt bibliotek:
Biblioteken vid Lunds universitet

eller Servicedesk:
E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se

Fråga en expert inom juridik eller forskningsetik

Kontakta universitetets juridiska avdelning eller forskningsetiska experter för ytterligare rådgivning kring att tillgängliggöra forskningsdata.

Juridiska avdelningen, Lunds universitet

Forskningsetiska experter på LU