Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagning till forskarutbildning

För dig som vill doktorera

För att läsa på forskarutbildningsnivå krävs en hel del förkunskaper. Här kan du se vad som gäller generellt och hitta länkar till det som är specifikt för varje fakultet.

För att du ska kunna bli antagen till forskarutbildning krävs bland annat:

  • att du har rätt förkunskaper för ämnet
  • att du bedöms ha förmåga att klara utbildningen
  • att dina studier är finansierade under hela utbildningstiden

Behörighet och förkunskaper

För att bli antagen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har en avlagd examen på avancerad nivå eller har fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 på avancerad nivå) eller på annat sätt skaffat dig i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet betyder oftast specifika ämneskunskaper. Information om förkunskapskraven för forskarstudier inom ett ämne finns tillgänglig vid den aktuella fakulteten. 

Vid universitetet finns en så kallad antagningsordning för forskarutbildning med regler som gäller oavsett vilket område man vill doktorera inom:

Antagningsordning avseende utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, 144 kB, nytt fönster)

Fakulteternas information om antagning till utbildning på forskarnivå