Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiering av forskarutbildning

I första hand ska den som antas till utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet också anställas som doktorand. Det är dock möjligt att genomföra sin utbildning med en annan form av finansiering som till exempel ett externt stipendium eller en överenskommelse mellan Lunds universitet och en annan arbetsgivare.

Om du har en anställning som doktorand betraktas du som både studerande och anställd. Om du har en annan form av finansiering är du enbart studerande.

Som anställd doktorand omfattas du av lokala och centrala avtal om anställningsvillkor.

Läs mer om anställningsvillkor för doktorander

Om du är antagen till utbildning på forskarnivå med en anställning hos en annan arbetsgivare än Lunds universitet är det den arbetsgivaren som ansvarar för arbetsgivarfrågorna. Lunds universitet har dock ansvar för de utbildningsrelaterade frågorna och studiemiljön när du befinner dig vid universitetet som forskarstuderande.

Doktorand med stipendiefinansiering

Som doktorand med stipendium som studiefinansiering är du inte anställd vid Lunds universitet och har därför inte rätt till avtalsenliga anställningsförmåner. Doktorander, oavsett form av studiefinansiering, har tillgång till universitetets företagshälsovård. En doktorand med stipendium har i vissa fall rätt att efter ansökan anställas som doktorand när det återstår tre år av forskarutbildningen.