Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ansvarsfördelning

På denna sida får du veta mer om hur ansvarsfördelningen för utbildningskvaliteten ser ut på Lunds universitet.

Rektor och fakulteternas ansvar för utbildningskvalitet

Rektor har det övergripande ansvaret för utbildningskvaliteten vid universitetet. Enligt arbetsordningen vid Lunds universitet har fakultetsstyrelsen det samlade ansvaret för kvalitets- och utvecklingsarbetet inom sin verksamhet.

Detta ansvar förtydligas i Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet.

Vicerektor med särskilt ansvar för forskarutbildning, breddad rekrytering och kvalitetssäkring har ett helhetsperspektiv och fungerar som en länk mellan rektorsnivån, utbildningsnämnden, forskarutbildningsnämnden och avdelningen Kvalitet och utvärdering, samt externa forum och samarbeten. 

Läs mer om universitetsledningen

Utbildningsnändens ansvar

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden har ett övergripande ansvar för strategiska utbildningsfrågor vid Lunds universitet, däribland kvalitetsfrågor. Utbildningsnämnden har fastslagit en verksamhetsplan för 2019 som beskriver fokusområden för perioden.

Läs mer om utbildningsnämnden

Forskarutbildningsnändens ansvar

Forskarutbildningsnämnden behandlar strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som är universitetsövergripande och därför inte beslutas på fakultetsnivå. Kvalitetsfrågor som rör forskarutbildningen hanteras av forskarutbildningsnämnden, som i första hand är beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Läs mer om forskarutbildningsnämnden

Avdelningen Kvalitet och utvärdering  fungerar som ett stöd

Avdelningen Kvalitet och utvärdering inom sektion Student och utbildning ger råd och stöd i frågor rörande kvalitetetsarbete i utbildning och utvecklar metoder och verktyg inom området. Avdelningen ansvarar även för att underlätta för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan fakulteterna, samt genomför universitetsgemensamma undersökningar som utgör empiriskt underlag till kvalitetsarbetet.

Läs mer om avdelningen Kvalitet och utvärdering

Ansvar för högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning och utvecklingsarbete bedrivs på flera håll inom Lunds universitet. Ansvaret ligger på fakulteterna och flera fakulteter har egna enheter för högskolepedagogisk verksamhet. Vid universitetet finns även Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU), som erbjuder universitetsgemensamma högskolepedagogiska kurser och bedriver högskolepedagogisk utveckling och forskning.

Läs mer om högskolepedagogiska kurser på AHUs webbplats.

Sidansvarig:

Kontakt

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Bo-Anders Jönsson
Vicerektor vid Universitetsledningen
+46 46 17 31 47
bo-anders [dot] jonsson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Anders Sonesson
Avdelningschef
Avdelningen för högskolepedagogiskt utveckling
+46 46 222 19 95
anders [dot] sonesson [at] ahu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen