Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kursvärderingar och kursutvärderingar

Studenternas erfarenheter av universitetets kurser
Kursvärderingar och kursutvärderingar utgör en viktig del i utvecklingen av kurserna vid Lunds universitet. Det är genom kursvärderingarna som studenternas erfarenheter av de enskilda kurserna fångas upp.

Obligatoriskt för alla kurser

Högskoleförordningen föreskriver i 1 kapitlet 14§ att alla studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av kursen och ge synpunkter på den. Att uttrycka sig i en kursvärdering är således en rättighet, men inte en skyldighet för studenterna.

Universitetet har ansvaret för att kursvärdering anordnas

Högskoleförordningen föreskriver att universitetet har ansvar för att kursutvärdering anordnas, men det hindrar inte att studenter och studentorganisationer kan och bör spela en aktiv roll i genomförandet. Hit hör att de frågor som studenterna finner mest angelägna tas upp i kursvärderingarna. Enligt riktlinjerna för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter (den så kallade Rättighetslistan) ska tid för genomförande av kursvärdering finnas avsatt i kursschemat.

Resultaten av kursvärderingar ska sammanställas

Förordningen anger att det ska finnas resultatsammanställningar. Dessa ska vara tillgängliga för studenterna. Det är universitetets ansvar att informera om resultaten och beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.

Att göra en kursutvärdering innebär att inte bara studenternas erfarenheter av kursen utan också lärarnas ställs samman. Examinationsresultaten och deras förändring över terminerna kan också bidra till en samlad kursutvärdering.

Kursvärderingar ska ske anonymt

Enligt Rättighetslistan ska deltagande i kursvärderingar ske anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. Kursvärderingar måste därför ofta ske skriftligt. Inom vissa utbildningar har man fört samman kursvärderingarna av terminens kurser till ett tillfälle. Därmed undviks att studenterna måste svara på alltför många enkäter under en begränsad tidsperiod.

Kursvärdering online

Vid Lunds universitet finns möjlighet att kostnadsfritt använda det digitala enkätverktyget Sunet Survey för kursvärdering. Programmet kan hantera olika faser i arbetet med kursvärderingar och kursutvärderingar. Användningen underlättar och effektiviserar konstruktion av enkätformulär, insamlandet av svar, återkopplingen av resultat till studenterna samt möjliggör uppföljning av resultat över tid.

Läs mer om enkätverktyget Sunet Survey.

Sidansvarig:

Kontakt

Avdelningen Kvalitet och utvärdering

Besöksadress:
Gamla hudkliniken
Paradisgatan 5 B, Lund

Fax: +46 46 222 44 36

Hämtställe 31

Åsa Ekberg
Avdelningschef
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Hanna Björklund
+46 46 222 70 45
hanna [dot] bjorklund [at] stu [dot] lu [dot] se

Erik Hedberg
+46 46 222 32 50
erik [dot] hedberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Ola Holmström
+46 46 222 34 32
ola [dot] holmstrom [at] stu [dot] lu [dot] se

Oskar Johansson
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se

Martin Nykvist
+46 46 222 70 62
martin [dot] nykvist [at] stu [dot] lu [dot] se

Jenny Pobiega
+46 46 222 71 22
jenny [dot] pobiega [at] stu [dot] lu [dot] se

Mattias Renehed
+46 46 222 79 04
mattias [dot] renehed [at] stu [dot] lu [dot] se

Ola Stjärnhagen
+46 46 222 94 59
ola [dot] stjarnhagen [at] stu [dot] lu [dot] se

Monica Wendel
+46 46 222 92 96
monica [dot] wendel [at] stu [dot] lu [dot] se

Lena Christensen (Tjänstledig)
+46 222 70 36
lena [dot] christensen [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen