Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nationella utvärderingar

Nationellt system för kvalitetsutvärdering
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har till uppgift att genomföra kvalitetsutvärdering av Sveriges högskoleutbildningar. UKÄ har under 2016 presenterat ett nytt kvalitetssäkringssystem för att granska och utveckla kvaliteten i högre utbildning. Arbetet enligt det nya systemet påbörjades 2017. Avdelningen Kvalitet och utvärdering ger råd och samordnar stöd i samband med de nationella utvärderingarna.

Nytt nationellt system för kvalitetsutvärdering

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beskriver i en rapport hur det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning ska se ut den kommande sexårsperioden. Systemet består av fyra komponenter:

  • Examenstillståndsprövningar
  • Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
  • Utbildningsutvärderingar
  • Tematiska utvärderingar

Det nya systemet utgår från att lärosätena tar ett större eget ansvar än tidigare vad gäller intern kvalitetssäkring. För komponenten utbildningsutvärderingar kommer lärarutbildningar och ett urval av forskarutbildningar att utvärderas.

Under 2017 har också en tematisk utvärdering om högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling genomförts. Beträffande lärosätesgranskningar pågår en pilotgranskning av fyra lärosäten innan komponenten tas i fullt bruk av UKÄ.

Vid Lunds universitet har ett kvalitetssäkringsprojekt initierats av den gemensamma utbildningsnämnden för att möta dessa nya krav.  

Mer information om UKÄ:s rapport hittar du på UKÄ:s webbplats

För mer information om universitetets interna arbete, kontakta Åsa Ekberg.

Nationell utvärdering av forskarutbildning

Under 2017 utvärderas ett antall forskarutbildningar vid Lunds universitet av Universitetskanslersämbetet. Beslut väntas fattas av UKÄ i slutet av 2017. För mer information, kontakta Martin Nykvist, martin [dot] nykvist [at] stu [dot] lu [dot] se.

Sidansvarig:

Kontakt

Avdelningen Kvalitet och utvärdering

Besöksadress:
Gamla hudkliniken
Paradisgatan 5 B, Lund

Fax: +46 46 222 44 36

Hämtställe 31

Åsa Ekberg
Avdelningschef
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Lena Christensen
+46 222 70 36
lena [dot] christensen [at] stu [dot] lu [dot] se

Erik Hedberg
+46 46 222 32 50
erik [dot] hedberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Ola Holmström
+46 46 222 34 32
ola [dot] holmstrom [at] stu [dot] lu [dot] se

Jenny Pobiega
+46 46 222 71 22
jenny [dot] pobiega [at] stu [dot] lu [dot] se

Mattias Renehed
+46 46 222 79 04
mattias [dot] renehed [at] stu [dot] lu [dot] se

Ola Stjärnhagen
+46 46 222 94 59
ola [dot] stjarnhagen [at] stu [dot] lu [dot] se

Monica Wendel
+46 46 222 92 96
monica [dot] wendel [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen