Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Distansundervisning för studenter med funktionsnedsättning

Du som är kursansvarig eller examinator kan behöva göra justeringar för att undervisningen och examinationen fortfarande ska vara tillgänglig för de studenter som har en funktionsnedsättning.

Pedagogiskt stöd har möjlighet att justera studentens beslut för att passa distansundervisning, men eftersom situationen är pressad både för studenter och personal blir viss flexibilitet nödvändig. Kontakta gärna samordnaren för respektive fakultet om du vill få råd och stöd om anpassningar och tillgänglighet vid distansundervisning. Kontaktuppgifterna ser du i högerspalten.

När salstentamen blir hemtentamen

Den som har rekommendation om förlängd tid på salstentamen kan också behöva det vid hemtentamen.

Pedagogiskt stöd kan bevilja nya rekommendationer med kort varsel, men ber dig som är ansvarig att under rådande omständigheter tillåta förlängd tid även under hemtentamen, trots att det för tillfället inte står i studentens besked om stöd.

Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket tid som behövs i varje enskilt fall. Pedagogiskt stöd rekommenderar att du som är ansvarig talar med studenten eller att det bestäms ett standardiserat antal dagar. På många fakulteter är det redan vanligt förekommande att erbjuda 1-2 dagar extra för planerad hemtentamen. Men detta beror givetvis på hur lång tentan är.

När salstentamen skrivs hemma

En del studenter kommer att ha svårare att koncentrera sig när de ska skriva hemma, där det finns betydligt fler distraktioner än vid salstentamen.

I de fall där en salstentamen skrivs hemma istället, på samma tid, kan kursansvarig behöva få lägga på ytterligare en timme med tanke på koncentrations- och fokuseringssvårigheter för en del studenter, förutom eventuell vanlig extra tid.

Allmänna råd vid undervisning på distans

Studenter som har svårt att planera och strukturera sina studier vid distansundervisning kan vara hjälpta av

 • extra tydliga instruktioner om vad som ska göras. Gärna både muntligt och skriftligt.
 • att dela upp en större uppgift i flera mindre moment.
 • att det tydligt framgår hur kursens upplägg förändrats och vilka områden i kurslitteraturen som är centrala. Alla studenter har inte samma möjligheter att sålla information och hitta vad som är mer och mindre viktigt. Detta blir ännu svårare i en mer isolerad studiesituation.
 • att i de fall där examinationen förändras avsevärt i förhållande till förväntningarna få digitala genomgångar och möjlighet till frågor både före och under examination.
 • att det finns kontaktuppgifter i lärplattformarna
 • att det finns tillgång till inspelade föreläsningar istället för bara live-streamade. Då kan studenterna gå tillbaks och titta på föreläsningen flera gånger.

Värdet av personlig kontakt

Behovet av återkoppling från läraren ökar vid distansundervisning. Det är viktigt att hålla kontakt för att undvika isolering och studentavhopp. Studenter som har en funktionsnedsättning kan uppleva extra oro i dessa tider, och en del av dem tillhör riskgruppen.

Ha gärna regelbunden kontakt med alla studenter och i synnerhet med studenter som berättat att de har en funktionsnedsättning. De befinner sig i en extra sårbar situation.

Uppmuntra gärna studenterna att skapa egna digitala möten för att hålla kontakten och hålla studiemotivationen uppe.

Sidansvarig:

Kontakt pedagogiskt stöd

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund

Internpost: Hämtställe 13

Samordnare och deras ansvarsomåden:

Carina Argelius
carina [dot] argelius [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 34 30

 • Campus Helsingborg
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Christel Berg
christel [dot] berg [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 34 90

 • Konstnärliga fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Socialhögskolan

Frida Björk
frida [dot] bjork [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 70 77

 • Medicinska fakulteten

Kristian Frennessen
kristian [dot] frennessen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon:+46 46 222 86 81

 • Ekonomihögskolan
 • Juridiska fakulteten
 • Politices kandidatprogrammet

Christina Rowa
christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon:+ 46 46 222 70 50

 • LTH
 • Naturvetenskapliga fakulteten

Henrik Mejborn
henrik [dot] mejborn [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon:+ 46 46 222 34 52

 • Specialpedagog

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen