Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fusk på högskoleprovet

LU:s hantering efter dom i högskoleprovsfusket

Den 17 januari meddelade Norrköpings tingsrätt dom i ett omfattande mål avseende fusk på högskoleprovet. Rättegången och dess konsekvenser har fått stor uppmärksamhet.

Högskoleprovet är gemensamt för alla högskolor i Sverige och det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som ansvarar för att provet tas fram och beslutar om resultat på provet. Har den som gjort provet fuskat, kan UHR underkänna resultatet. UHR går nu igenom det material som blivit tillgängligt efter rättegången och meddelar löpande beslut till de universitet och högskolor som har antagit studenter på felaktiga grunder.

UHR har meddelat att det i materialet som blivit tillgängligt efter rättegången finns studenter som är antagna vid Lunds universitet. Med anledning av dessa uppgifter har Lunds universitet inlett ett arbete för att fortsatt hantera individärendena. Har man blivit antagen till en utbildning på felaktiga grunder, kan antagningen återkallas.

Så agerar Lunds universitet 

Vid Lunds universitet är det Antagningsnämnden som beslutar om individärenden vid antagning. I februari beslutade nämnden med utgångspunkt i förvaltningslagens bestämmelser om hur sådana fall ska handläggas framöver.

Vid nämndens ordinarie sammanträde den 6 mars förelåg sju ärenden där UHR meddelat att rådet återkallat resultat från högskoleprovet på grund av fusk.

Antagningsnämnden kunde i samtliga fall konstatera att antagning inte kunnat ske till de aktuella utbildningarna utan de nu återkallade högskoleprovsresultaten: antagningsbesluten hade därmed fattats på felaktiga grunder.

Nämnden beslutade därför att återkalla de sju antagningarna. Personerna vars antagningar nu blivit återkallade, har alla getts möjlighet att yttra sig över universitetets material i ärendet och blivit informerade om de möjligheter till stöd som erbjuds av Studentombudet och av Studenthälsan.

Var och en kommer att underrättas individuellt; besluten kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor, därefter vinner de laga kraft.

Det innebär att studenten inte får fortsätta den utbildning som hon eller han felaktigt har antagits till. Vad som händer med studieresultat som uppnåtts inom en utbildning där antagningen har återkallats utreds just nu inom Utbildningsdepartementet.

Sidansvarig:

KONTAKT

Per Nilsén
Ordförande i Antagningsnämnden.

E-post: per [dot] nilsen [at] jur [dot] lu [dot] se
Telefon:+46 46 222 10 42

Stresshantering och krishantering

Studenthälsan erbjuder stöd till studenter i samband med stress eller krissituation. Råd om hur du som medarbetare kan hantera svåra studentsituationer finns på Studenthälsans webbsidor.

Läs om stödet studenter kan få hos Studenthälsan

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen