Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd för att skriva kursplaner

Kursplanen är det dokument som beskriver kursens innehåll, förkunskapskrav, genomförande, examinationsform med mera. Alla kurser som ges vid Lunds universitet ska ha en kursplan. Här kan du läsa mer om kursplanens syfte och ta del av universitetets handbok för att skriva kursplaner.

Kursplaner

Kursplanen hjälper studenten att planera sina studier och bidrar till studentens rättssäkerhet. Samtidigt är kursplanen ett stöd för läraren som håller i kursen. Att skriva en kursplan kräver ofta mycket arbete för att foga samman kursens alla olika delar, så som lärandemål, genomförande och examination.

Handbok för att skriva kursplaner

Lunds universitet har tagit fram en handbok som ska fungera som ett stöd för dig som arbetar med att skriva, granska och besluta om kursplaner. Handboken ger bland annat goda exempel, tips på formuleringar och för resonemang kring kursplanernas olika delar. Handboken kommenterar också regelverksbakgrund men är inte ett regelverk i sig.

Handboken gäller för alla kurser inom Lunds universitet med fastställd kursplan inklusive poänggivande uppdragsutbildning och följer samma struktur som Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet.

Det är inte nödvändigt att läsa handboken från början till slut, utan det går bra att läsa avsnitten fristående från varandra.

Notera: Handboken uppdateras regelbundet och vid behov. För att vara säker på att det är den senaste versionen bör handboken inte skrivas ut eller laddas ner, utan hämtas direkt vid användning.

Handbok för att skriva kursplaner (öppnas i LU Box, ny flik)

Under år 2024 kommer även en handbok för att skriva utbildningsplaner att publiceras på sidan.

Kontaktinformation

Om du har synpunkter:

Synpunkter på innehållet i handboken kan skickas till e-postadressen: synpunkt [dot] handbok [at] stu [dot] lu [dot] se

Om du har frågor:

Frågor om innehållet i handboken ska skickas direkt till ansvarig avdelning. Frågor besvaras inte via ovanstående funktionsadress.