Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ladok för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Inrapporteringen av uppgifter i Ladok bestäms av nationella förordningar, till exempel Högskoleförordningen, och av lokala bestämmelser i form av rektorsbeslut. Uppgifterna i Ladok används dels i universitetets resultatredovisning och för vidarerapportering till bland annat Statistiska centralbyrån, CSN och Migrationsverket.

Registrering

Alla studenter som deltar på en kurs ska registreras i Ladok. Antalet registrerade studenter är en av grunderna till anslagsfördelningen till universitetet. Studiemedel betalas inte ut till studenterna förrän registrering är inlagd. Det är alltså viktigt att lägga in registreringar så snabbt som möjligt, gärna direkt efter uppropet.

Det smidigaste är att studenterna registrerar sig själva via Studentportalen. I manualen nedan beskrivs hur du registrerar de studenter som inte registrerar sig via Studentportalen.

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2019 (PDF 71 kB, nytt fönster)

Manualer och Lathundar för Ladok

Webbregistrering

Start- och stoppdatum för webbregistrering hanteras i Lubas. När ett utbildningstillfälle skapas föreslår systemet fördefinierade datum, baserade på det startdatum man angivit. Vill man, kan man ändra datumen i Lubas när man beställer utbildningstillfället.

Manualer och Lathundar för Ladok

Resultatrapportering

För att kunna rapportera in resultat på kurser måste du använda de kurs- och modulkoder som finns inlagda i Ladok. Om kursen är ny eller om det inte finns några modulkoder kan du beställa dessa via Ubas.

Logga in i Ubas

Ladok har två typer av resultatrapportering:

  • Resultat på modul.
  • Resultat på hel kurs (slutbetyg).

När en kurs enligt kursplanen innehåller ett eller flera moment ska resultat rapporteras för momenten och sedan för hela kursen. Rapportera in så snart som möjligt efter examinationen. Rapportera in även underkända betyg. När alla momenten i en kurs är godkända ska slutbetyg rapporteras på kursen.

Manual och lathundar för Ladok

Hämta information ur systemet

I  följande lathundar kan du läsa om hur du hämtar information ur Ladok, till exempel  skapar adresslistor och hanterar intyg. Lathundar för utdata kommer snart.

  • Intygshantering
  • Lathund adresslista

Manualer och lathundar för Ladok

Underlag till årsredovisningen

För att kunna lämna underlag till årsredovisningen görs ett antal statistikuttag i december och januari. Ladokgruppen skickar inför detta instruktioner till institutionerna om vilka datum som gäller för inrapportering.

Senaste skrivelsen om " Inrapporteringar av resultat, registreringar m.m. för budgetår 2018" (pdf 548kB)

 

Sidansvarig:

Kontakt

Studieadministrativa system

Avdelningen för studieadministrativa system har det operativa ansvaret för Ladok, Live@ lund och Lubas

E-post:
support [at] ladok [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studieadministrativa system
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 61

Beställa kurskoder

Kurskoder beställer du via Ubas.

Logga in i Ubas

Manual för Ubas finns under "Hjälp" när du loggat in.

Beställa moduler

Modulkoder beställer du via Ubas.

Logga in i Ubas

Lathundar till Ubas och Lubas

Beställa Kurs- och programtillfällen

Kurs- och programtillfälen beställer du via Lubas.

Logga in i Lubas

Lathund för att beställa kurstillfällen via Lubas

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen