Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsnämndens sammansättning

Mandattiden för ledamöterna i utbildningsnämnden är 3 år. Studentrepresentanterna utses läsårsvis. Här presenteras sammansättningen för perioden 1 februari 2021–31 januari 2024.

Ledamöter

Ordförande

Prorektor Lena Eskilsson, Lunds universitet

Representanter för fakulteterna

 • Ekonomihögskolan: prorektor Maria Stanfors
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Sara Håkansson
 • Juridiska fakulteten: vicedekan Patrik Lindskoug
 • LTH: vicerektor Kristofer Modig
 • Medicinska fakulteten: vicedekan Maria Björkqvist
 • Naturvetenskapliga fakulteten: prodekan Karin Hall
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: prodekan Agnes Andersson Djurfeldt
 • Konstnärliga fakulteten: prodekan Staffan Storm

Studentrepresentanter läsåret 2021/2022

 • Sanela Lulic
 • Gabriella Andersson
 • Hanna Sjö

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

 • SACO: Aleksandra Popovic
 • TCO-OFR/S: Katarina Larsdotter Wendel

Företrädare för universitetsförvaltningen

Beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till och med 31 januari 2024 fattades vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 mars 2021. Detta gjordes för cheferna för sektionen Externa relationer, sektionen Student och utbildning, avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd, samt vicerektor med särskilt ansvar för utbildning.

Kontakt

Utbildningsnämndens sekretariat

Åsa Ekberg
Avdelningschef
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Oskar Johansson
Handläggare
+46 46 222 36 98
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se