Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsnämndens sammansättning

Mandattiden för ledamöterna i utbildningsnämnden är 3 år. Studentrepresentanterna utses läsårsvis. Här presenteras sammansättningen för perioden 1 februari 2021–31 januari 2024.

Ledamöter

Ordförande

Prorektor Lena Eskilsson, Lunds universitet

Representanter för fakulteterna

 • Ekonomihögskolan: vicerektor Anna Thomasson
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Sara Håkansson
 • Juridiska fakulteten: vicedekan Patrik Lindskoug
 • LTH: vicerektor Kristofer Modig
 • Medicinska fakulteten: vicedekan Maria Björkqvist
 • Naturvetenskapliga fakulteten: prodekan Karin Hall
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: prodekan Agnes Andersson Djurfeldt
 • Konstnärliga fakulteten: prodekan Staffan Storm

Studentrepresentanter läsåret 2021/2022

 • Sanela Lulic
 • Gabriella Andersson
 • Hanna Sjö

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

 • SACO: Aleksandra Popovic
 • TCO-OFR/S: Katarina Larsdotter Wendel

Företrädare för universitetsförvaltningen

Beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till och med 31 januari 2024 fattades vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 mars 2021. Detta gjordes för cheferna för sektionen Externa relationer, sektionen Student och utbildning, avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd, samt vicerektor med särskilt ansvar för utbildning.

Kontakt

Utbildningsnämndens sekretariat

Åsa Ekberg
Avdelningschef
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Oskar Johansson
Handläggare
+46 46 222 68 44
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se