Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Per Wickenberg - seniorprofessor och studierektor

”MAN SER TEORETISKA KUNSKAPER I NYA SAMMANHANG”
Per Wickenberg är seniorprofessor och studierektor på rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet och har decennier av kunskap och erfarenheter inom pedagogik. År 2002 blev han tillfrågad av LUCE om att delta i planeringen och genomförandet av ett program för Sida, Child Rights Classroom and School Management och tackade ja. Parallellt med detta skapade han, tillsammans med bland andra LUCE, Arbetsmiljöhögskolan som syftar till att fortbilda yrkesverksamma i arbetsmiljöfrågor.

Per Wickenberg, seniorprofessor och studierektor
Som akademiker och pedagog har Per Wickenberg alltid arbetat med att förena teori och praktik. Av detta skäl valde han att arbeta med och vara delaktig i att skapa uppdragsutbildning. Idag har Per Wickenberg lämnat över stafettpinnen för Arbetsmiljöhögskolan men är fortfarande mentor i Child Rightsprogrammet om barns rätt. Effekterna av programmet är många.

– Jag har lärt mig så mycket genom de 600 människor från 25-26 länder jag mött genom Child Rights. Jag har sett effekter på både på min forskning och mitt lärandeperspektiv. Man blir mer och mer tränad när man ser olika kulturer, lär sig vad som fungerar och vad som inte gör det. Min forskning har definitivt berikats av möten med andra människor.

För att behålla det kontaktnät och de erfarenheter som skapats under barnrättsprogrammets 12 år har han varit en av 30 delaktiga i inrättandet av det tvärsektoriella Child Rights Institute at Lund University (CRi@LU).

– Det vore synd att inte försöka behålla erfarenheterna och kontakterna från de hundratals personer som deltagit. För att förändringsarbetet ska fortsätta behövs en bas vid Lunds universitet. Då har samhällsvetenskapliga fakulteten öppnat upp för detta nya institut.

Vidare ser Per Wickenberg uppdragsutbildning som en samverkanspart som gynnar omvärlden.

– Alla universitet bör ha en funktion för uppdragsutbildning. All den kunskap som skapas vid ett universitet ska ju rimligen komma tillbaka till medborgarna.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Lund University Commissioned Education (LUCE)

+46 46 222 07 07

info [at] education [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Medicon Village
Scheeletorget 1, Lund
Karta

Postadress:
Box 117
221 00 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen