Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Externa utlysningar av stipendier och bidrag

Aktuella ledigkungörelser

Här listas utvalda externa utlysningar som skickas till Stiftelseförvaltning som tydligt riktar sig till forskare vid Lunds universitet – listan ska alltså inte ses som en komplett förteckning. Vänd dig direkt till stipendie-/bidragsgivaren med eventuella frågor.

Fanny Ekdahls stiftelse för pediatrisk forskning

Stiftelsen utdelar anslag för vetenskaplig forskning inom området pediatrik vid Lunds Universitet. Stiftelsen välkomnar ansökningar till all forskning som kan förbättra barns hälso- och sjukvård och särskilt ansökningar från disputerade som är i uppbyggnadsfas av egen forskning. Det är styrelsens ambition att i år kunna dela ut 500 000 kr fördelat på ett eller två anslag.

Ansökan i 2 exemplar ska innehålla projektbeskrivning, kostnadsberäkning, den sökandes CV samt i förekommande fall kopia på tillstånd från Etikprövningsmyndigheten. Särskild blankett finns inte. Vid frågor, vänligen kontakta rolf [dot] ljung [at] med [dot] lu [dot] se (rolf[dot]ljung[at]med[dot]lu[dot]se)

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 4 december 2023 och skickas till:

Handelsbanken Lund, Att. Hjalmar Ekesbo, Box 86, 221 00 Lund

Beslut om forskningsanslag kommer att meddelas före årsskiftet. Redogörelse för utförd forskning ska sändas till stiftelsen inom 2 år.

Lions forskningsfond Skåne 2024

Fonden stödjer forskning inom det kliniska patientnära området, det vill säga forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom rimlig tid genom att leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling och ökat välbefinnande.

Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

I första hand prioriteras studier rörande:
•    barn och ungdom
•    äldre och palliativ vård.

Projekt som i huvudsak är baserade på djurexperiment är inte aktuella för detta anslag, inte heller projekt som omfattar ren verksamhets- och kvalitetsuppföljning.

Kriterier för sökanden

Behörig att söka är forskare som är disputerad (gäller huvudsökande) och kliniskt aktiv, anställd vid kliniker inom Region Skåne eller privata vårdenheter/vårdgivare med vårdavtal. Fonden prioriterar väl avgränsade ansökningar som uppstartsprojekt snarare än breda forskningsprogram som löper under en längre tid.

Sista ansökningsdag 31 januari 2024.

Ansökningsformulär och mer information finns på Lions forskningsfond Skånes webbplats

Har du frågor, kontakta ann [dot] j [dot] akesson [at] telia [dot] com (ann[dot]j[dot]akesson[at]telia[dot]com).

John och Augusta Perssons stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare. Ansökan inklusive komplett Abstract skickas per post (porten är låst) i 3 exemplar och skall vara stiftelsen till handa senast 2 februari 2024. Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. 

Ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade. OBS inga gem.

Ansökningsblankett (PDF 90kB, ny flik)

För frågor går det bra att kontakta jap-stiftelsen [at] outlook [dot] com (jap-stiftelsen[at]outlook[dot]com) men observera att ansökan måste skickas via post.

Medisera stipendiet 2024 för Lunds universitet

Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr under 2024 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Stipendiet kan sökas för:

  • Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
  • Kostnader i samband utvecklingsarbete
  • Kostnader i samband med forskning

Sista ansökningsdag 30 juni 2024

Hitta ansökningsblankett och mer information på Mediseras webbplats

Kungl. fysiografiska sällskapet i Lund

Sällskapet utlyser under året flera stipendier på forskarnivå. Fyra gånger om året utlyses resestipendium för yngre forskare vid Lunds universitet. Även andra stipendier utlyses, flertalet på hösten.

Ansök via Kungl. fysiografiska sällskapets webbplats

Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem SSSH

Stipendier för de som går eller har gått sin sjuksköterskeutbildning i Lund.

Ansök på SSSH webbplats

Kontakt

Kontakta någon av våra handläggare på stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se (stipendier[at]eken[dot]lu[dot]se)

Du kan också kontakta oss direkt. 
Emma Haverlind
+46 46 222 71 44
Emma [dot] Haverlind [at] eken [dot] lu [dot] se (Emma[dot]Haverlind[at]eken[dot]lu[dot]se)

Olof Jernryd
+46 46 222 71 48
Olof [dot] Jernryd [at] eken [dot] lu [dot] se (Olof[dot]Jernryd[at]eken[dot]lu[dot]se)

Krister Åstrand
+46 46 222 71 45
Krister [dot] Astrand [at] eken [dot] lu [dot] se (Krister[dot]Astrand[at]eken[dot]lu[dot]se)

Postadress
Lunds universitet
Stiftelseförvaltning
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5

Internpost
Hämtställe 31