Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar om forskare från Ukraina, Ryssland och Belarus

Frågor om samarbeten med forskare från Ryssland och Belarus: deltagande i konferenser, publicering med mera.

Jag har kontakt med en doktorand, postdoktor, forskare eller professor inom mitt fält som jag vill erbjuda att arbeta i ett av mina projekt. Måste vi utlysa en tjänst eller kan stipendium från forskningsfinansiärer användas till detta?

Stipendier för forskare som tvingats lämna Ukraina och kommit till Sverige finns att söka hos bland annat via Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), MISTRA mfl. Medel från VR får dock inte användas till stipendier.

Finansieringsmöjligheter för forskare från Ukraina – uppdateras kontinuerligt

Om en doktorand från Ukraina vill arbeta på sin avhandling och behöver en arbetsplats - kan vi erbjuda kontorsplats och tillgång till internet?

En prefekt kan fatta beslut om kontorsplats eller andra resurser. En (risk-) bedömning på individbasis måste göras, precis som i vanliga fall.

Gäller försäkringar för doktorander eller gästforskare från Ukraina?

Utländska besökare som medverkar i universitetets verksamheter men saknar svenskt personnummer är automatiskt försäkrade. Försäkringen gäller även gästens medföljande familj.

Om försäkringar för utländska besökare

Regeringen har meddelat att samarbeten med Ryssland och Belarus fryses med omedelbar verkan. Vad betyder det för medarbetare med koppling till Ryssland eller Belarus?

Lunds universitet går nu igenom alla forskningssamarbeten för att se vilka eventuella kopplingar till Ryssland och Belarus som finns.

Pågående samarbeten mellan forskare på individnivå kan fortsätta, men säkerhetspolitiska aspekter ska beaktas. Lunds universitets säkerhetsavdelning kontaktas för stöd i bedömningen.

Med anledning av kriget i Ukraina

Kan forskare från Ryssland och Belarus delta i konferenser?

Enskilda forskare från Ryssland och Belarus kan delta i workshopar, konferenser eller liknande som arrangeras av Lunds universitet, digitalt eller på plats, under följande förutsättningar:

  • Det är en enskild forskare och inte en institution och/eller universitet som deltar.
  • Etiska och säkerhetsmässiga aspekter har beaktats.
  • Personen är inte i någon politiskt utsatt ställning.

Det är omöjligt att fånga alla aspekter av denna komplexa fråga i några få punkter eller i en checklista, där helhetssyn och sunt förnuft är viktigt för en samlad bild och ett beslut. Diskutera gärna inom era forskargrupper och dokumentera principerna för hur ni resonerat.

Kan vi publicera forskning med forskare från Ryssland och Belarus?

Det är fullt möjligt att publicera redan genomförd forskning, men även kommande forskning enligt samma principer som ovan, med forskare från Ryssland och Belarus.