Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Besöksadress: John Ericssons Väg 1, Lund

Postadress: Box 118, 221 00 Lund

Hämtställe: 3

Medarbetare

F

J

L

  • Magnus Larson

    Studierektor för forskarutbildningen

    magnus [dot] larson [at] tvrl [dot] lth [dot] se

N

  • Birgitta Nordquist

    Studierektor för grundutbildningen

    birgitta [dot] nordquist [at] hvac [dot] lth [dot] se

V