Andreas Lenshof

E-post: andreas [dot] lenshof [at] bme [dot] lth [dot] se

Forskare vid Avdelningen för Biomedicinsk teknik
Telefon: +46 46 222 70 55
Mobil: +46 70 984 01 55
Hämtställe: 7
Rumsnummer: BMC D1320b, E1336a

Forskare vid Acoustofluidics group
Telefon: +46 46 222 70 55
Mobil: +46 70 984 01 55
Hämtställe: 66
Rumsnummer: BMC D1320b

Biträdande programledare vid Elektroteknik (CI)
Hämtställe: 7

Forskare vid NanoLund
Hämtställe: 14