Paul Miller

Email: paul [dot] miller [at] nateko [dot] lu [dot] se

Universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Telefon: +46 46 222 40 72
Hämtställe: 16
Rumsnummer: 352

Principal Investigator vid BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
Hämtställe: 50

Forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
Hämtställe: 50

Principal Investigator vid eSSENCE: The e-Science Collaboration