Anders Irbäck

Email: anders [dot] irback [at] thep [dot] lu [dot] se

Professor vid Beräkningsbiologi och biologisk fysik
Telefon: +46 46 222 34 93
Hämtställe: 14A

Biträdande prefekt vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Hämtställe: 14 A