Marie Skepö

Email: marie [dot] skepo [at] teokem [dot] lu [dot] se

Docent vid Teoretisk kemi
Telefon: +46 46 222 33 66
Hämtställe: 1

Ställföreträdande föreståndare vid LINXS - Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science
Hämtställe: 37

Avdelningsföreståndare vid Teoretisk kemi
Telefon: +46 46 222 33 66
Hämtställe: 1