Egor Leshchenko

Email: egor [dot] leshchenko [at] ftf [dot] lth [dot] se

Doktorand vid Fasta tillståndets fysik
Hämtställe: 14
Besöksadress: Professorgtan 1, Lund

Doktorand vid NanoLund
Hämtställe: 14