Charlotta Nilsson

E-post: charlotta [dot] nilsson [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Universitetslektor vid Kärnfysik
Telefon: +46 46 222 76 82
Hämtställe: 14
Rumsnummer: B211

Studierektor för grundutbildningen vid Grundutbildning i fysik inom naturvetenskapliga fakulteten
Hämtställe: 14

Studierektor för grundutbildningen vid Kurslaboratoriet för fysik LTH
Hämtställe: 14

Principal Investigator vid NanoLund
Hämtställe: 14

Studierektor vid Nationellt Resurscentrum för Fysik
Hämtställe: 14