Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny bank för löneutbetalningar

I maj byter Lunds universitet bank för löneutbetalningar, från Nordea till Swedbank. Det innebär att alla anställda behöver se till att de har rätt bankkonto registrerat för löneutbetalning, i Swedbanks kontoregister. Det konto som du vill ha din lön inbetald på behöver registreras senast den 6 april 2023.

Aktuellt

230329: 

Det kan hända att du som befinner sig utomlands och ska registrera ett svenskt konto i Swedbanks kontoregister, online med e-legitimation, får problem med att slutföra registreringen. Använd då istället nedanstående länk till Swedbanks kontoregister:

Anmälan till Swedbanks kontoregister — Startsida (itella.se)

230328:

  • Alla Swedbanks bankkontor i Skåne (med adresser och öppettider) finns nu listade på Staff pages. 
  • Anställda med samordningsnummer som vill registrera ett svenskt kontonummer i Swedbanks kontoregister kan nu göra det digitalt utan mobilt BankID. Läs mer nedan under Du som har samordningsnummer.

230324:

  • Swedbank har informerat om att anställda på LU i nuläget tyvärr inte kan registrera sitt lönekonto på Sparbanken Skånes bankkontor. Swedbank har för närvarande en dialog med Sparbanken Skåne om detta och hoppas på en lösning inom kort. 
  • Det går inte heller att besöka Swedbanks kontor i utlandet, till exempel i Köpenhamn, för att registrera bankkonto för löneutbetalning. 

Anledningen till att universitet ska byta bank är att Riksgälden, som är statens centrala finansförvaltning, har tecknat ett nytt ramavtal för betalningstjänster utifrån vilket de statliga myndigheterna har behövt avropa nya banker.

För Lunds universitets del har det resulterat i att universitetet kommer att använda Swedbank under de närmaste åren. 

Universitetet ska börja använda Swedbank för löneutbetalningar från maj 2023.

Alla anställda berörs (inklusive sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga, timanställda och arvodister) , eftersom bytet av bank påverkar löneutbetalningarna.

Alla anställda behöver se till att ha ett bankkonto för löneutbetalning registrerat i Swedbanks kontoregister – även du som redan är kund i Swedbank eller har ett ”lönekonto” på Swedbank där lönen idag går in via universitetets nuvarande bank Nordea. 

Du behöver inte vara kund hos Swedbank för att registrera ett bankkonto. Du behöver inte heller öppna ett konto i Swedbank. I Swedbanks kontoregister kan du registrera ett konto från vilken svensk bank som helst.  

Har du registrerat ett konto för utbetalning av statligt elstöd?

Swedbanks kontoregister användes nyligen för utbetalning av statligt elstöd. I samband med det registrerade många personer ett konto. Du som registrerat ett konto för utbetalning av elstöd och vill få in din lön på samma konto, behöver inte registrera kontot på nytt. Gå dock in och kontrollera att det är rätt kontonummer som är registrerat. 

Länk till Swedbanks kontoregister

Länk och QR-kod till Swedbanks kontoregister finns även i den rosa rutan i högerspalten på denna webbsida. 

Du loggar in på Swedbanks kontoregister med e-legitimation (BankId/Mobilt BankID). Du som är kund i Swedbank eller någon av Sparbankerna kan också logga in med säkerhetsdosa. 

Länk till Swedbanks kontoregister

När du har loggat in kan du se om du redan har någon befintlig kontoanslutning i Swedbank. Du som registrerat ett konto för utbetalning av elstöd och vill få in din lön på det kontot, behöver inte registrera kontot på nytt. Gå dock in och kontrollera att det är rätt kontonummer som är registrerat. 

Om du vill ändra eller lägga till en kontoanslutning anger du det önskade bankkontot (som kan finnas i vilken svensk bank som helst), och godkänner. "Befintlig anslutning" ändras då  automatiskt till det konto du ändrat till eller lagt till. 

Befinner du dig utomlands och har problem med att registrera ett svenskt konto online?

Det kan hända att du som befinner dig utomlands och vill registrera ett svenskt konto i Swedbanks kontoregister, online med e-legitimation, får problem med att slutföra registreringen. Använd då istället nedanstående länk till Swedbanks kontoregister:  

Anmälan till Swedbanks kontoregister — Startsida (itella.se)

Information om detta finns på Swedbanks sida om kontoregistrering, under rubriken Har du problem att logga in? Det kan bero på följande. 

Lämna aldrig ut dina privata bankuppgifter 

Tänk på att Swedbank eller någon annan bank aldrig kommer att kontakta dig som anställd (till exempel via mejl eller telefon) och be dig att uppge ditt kontonummer eller dina inloggningsuppgifter. 

Ja.

För att Swedbank ska ha möjlighet att göra nödvändiga tester inför löneutbetalningen i maj behöver du se till att ha ett bankkonto registrerat i Swedbanks kontoregister senast den 6 april 2023.

Länk till Swedbanks kontoregister 

Om du inte registrerar ditt konto, men har en svensk postadress, betalas lönen ut på en utbetalningsavi som du kan lösa in online på Swedbanks kontoregister alternativt via ett butiksombud eller bankkontor hos Swedbank eller Sparbankerna (till exempel Sparbanken Skåne, men inte Sparbanken Syd).

Kontrollera att du har rätt postadress registrerad i Primula så att avin skickas till rätt adress. 

Logga in i Primula

Om du inte har en svensk postadress, läs mer nedan under Registrera utländskt bankkonto.

Om du saknar e-legitimation med svenskt personnummer kan du besöka något av Swedbanks eller Sparbankernas bankkontor (till exempel Sparbanken Skåne) och legitimera dig med vanlig ID-handling.

Det går dock inte att registrera bankkonto på Sparbanken Syd eftersom den banken är helt fristående från de andra Sparbankerna.

Du som ska registrera ett svenskt bankkonto

För närvarande finns det möjlighet för dig med samordningsnummer att registrera ett svenskt bankkonto digitalt utan mobilt bankid, via länken nedan.

https://cap3025.itella.se/SwedbankKontoreg/

Swedbank har dock meddelat att tjänsten kommer att utgå, men kan i nuläget inte svara på när det kommer att ske.

Du som ska registrera ett utländskt bankkonto

Du som har samordningsnummer kan besöka något av Swedbanks eller Sparbankernas bankkontor (till exempel Sparbanken Skåne) och legitimera dig med vanlig ID-handling.

Det går dock inte att registrera bankkonto på Sparbanken Syd eftersom den banken är helt fristående från de andra Sparbankerna.

Ta med dig rätt handlingar till banken

Det är viktigt att du har med dig rätt handlingar till banken. Ta med dig:

  • Godkänt pass, eller nationell ID-handling utfärdad av ett land inom EU eller Schengen-samarbetet.
  • Registerutdrag från Skatteverket som visar ditt samordningsnummer.
  • Enligt lag måste banken förstå hur du vill använda ditt konto, därför är det bra om du tar med till exempel anställningsavtal, lönebesked, eller kontoutdrag eller ekonomisk översikt från tidigare bank.

Banken kan behöva be dig om ytterligare underlag för att ansökan ska bli komplett.

När banken har fått alla handlingar kommer de att kontakta dig för att berätta hur ni går vidare.

För att registrera ett utländskt bankkonto för löneutbetalning måste du personligen besöka ett bankkontor hos Swedbank eller Sparbankerna (till exempel Sparbanken Skåne, men inte Sparbanken Syd), bland annat med anledning av bankens identitetskontroll (fullmakt godtas inte av banken).  

SUS avtalsnummer

Du behöver uppge ett så kallat SUS avtalsnummer, för att ditt konto ska kopplas till universitetets löneutbetalning. Lunds universitets SUS Avtalsnummer är 042416.

Fyll i och ta med dig blanketten nedan  till banken vid registrering av utländskt bankkonto.

Ladda ner blankett för registrering av utländskt bankkonto (PDF 274 kB, ny flik)

Om du inte har något konto registrerat

Om du inte har registrerat något bankkonto för löneutbetalning men har en svensk postadress betalas lönen ut på en utbetalningsavi som du kan lösa in online på Swedbanks kontoregister alternativt via ett butiksombud eller bankkontor hos Swedbank eller Sparbankerna (till exempel Sparbanken Skåne).

Kontrollera att du har rätt postadress registrerad i Primula så att avin skickas till rätt adress. 

Logga in i Primula

Om du inte har en svensk postadress

Då Swedbank inte skickar ut utländska avier måste du som vill registrera ett utländskt bankkonto för löneutbetalning personligen besöka ett bankkontor hos Swedbank eller Sparbankerna (till exempel Sparbanken Skåne, men inte Sparbanken Syd), bland annat med anledning av bankens identitetskontroll (fullmakt godtas inte av banken).

Gällande undantagsfall, personer som aldrig kommer att befinna sig i Sverige, kontakta din närmaste HR-funktion.

Alla kontoändringar görs via Swedbanks kontoregister.

Länk till Swedbanks kontoregister

Om du vill ändra eller lägga till en kontoanslutning anger du det önskade bankkontot (som kan finnas i vilken svensk bank som helst), och godkänner. "Befintlig anslutning" ändras då automatiskt till det konto du ändrat till eller lagt till. 

Om du inte har e-legitimation kan du få hjälp med detta på något av Swedbanks eller Sparbankernas bankkontor (till exempel Sparbanken Skåne).

 

Du som ska registrera ett konto genom att besöka ett Swedbankkontor kan behöva uppge ett så kallat SUS avtalsnummer, för att ditt konto ska kopplas till universitetets löneutbetalning. 

Lunds universitets SUS Avtalsnummer är 042416.

Du som ska registrera ett utländskt konto måste ha med dig universitetets SUS Avtalsnummer samt fylla i och ta med dig blanketten nedan till banken.

Ladda ner blankett för registrering av utländskt bankkonto (PDF 274 kB, ny flik)

Ja.

Du som inte har tillgång till Primula (om du exempelvis är arvodist) kan hämta din lönespecifikation via Kivra eller Min myndighetspost. För att göra detta krävs det att du har e-legitimation (BankId/Mobilt BankID) och att du är ansluten till Kivra eller Min myndighetspost.

Om du inte har tillgång till Primula och inte heller är ansluten till Kivra eller Min myndighetspost, kontakta din närmaste HR-funktion eller Statens servicecenter (SSC).

Det är viktigt att det är samma personnummer eller samordningsnummer som används vid registrering av konto för löneutbetalning hos Swedbank, som det som finns registrerat i Primula.

Till exempel: Vid byte från samordningsnummer till personnummer kan man inte registrera bankkonto för löneutbetalning hos Swedbank på personnumret och ha kvar samordningsnumret i Primula.

Vid nytt nummer, till exempel byte från samordningsnummer till personnummer, måste ny registrering alltid ske i Swedbanks kontoregister (eftersom matchning endast kan ske avseende befintliga nummer). 

Om du har ett svenskt personnummer, svenskt bankid och vill registrera ett svenskt bankkonto kan du göra det i Swedbanks kontoregister. 

Länk till Swedbanks kontoregister

Om du har ett svenskt personnummer men vill registrera ett utländskt bankkonto måste du personligen besöka ett bankkontor hos Swedbank eller Sparbankerna (till exempel Sparbanken Skåne, men inte Sparbanken Syd), bland annat med anledning av bankens identitetskontroll (fullmakt godtas inte av banken). 

Registrera bankkonto senast 6 april

Registrering av konto för löneutbetalning behöver göras senast den 6 april 2023.

Du kan registrera ett konto från vilken svensk bank som helst. 

I samband med utbetalning av statligt elstöd har många redan registrerat ett konto. Gå in och kontrollera att du har rätt konto registrerat!

Logga in i Swedbanks kontoregister för att registrera det konto som du vill ha din lön utbetald till

Bilden visar QR-kod som leder till Swedbanks kontoregister.
Gå direkt till Swedbanks kontoregister genom att skanna denna QR-kod.

 

Bankkontor i Skåne

Swedbanks kontor i Skåne (Staff pages)

För närvarande går det tyvärr inte att registrera lönekonto via Sparbanken Skånes kontor.