Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

FAQ för medarbetare/doktorander, coronaviruset

Här samlar vi svar på vanliga frågor från medarbetare gällande Lunds universitets hantering av coronautbrottet samt situationen för dig som medarbetare/doktorand

Innehåll på denna sida:


Lunds universitets hantering av coronakrisen

Hur hanterar Lunds universitet coronautbrottets konsekvenser?

Uppdaterat 2020-07-02

Universitetet har tillsatt en krisledningsgrupp som bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Har du frågor och synpunkter, hör av dig till: corona [at] lu [dot] se

Hur får vi medarbetare information om vad som händer?

Övergripande information om universitetets beslut och åtgärder med anledning av coronautbrottet finns samlat och uppdateras löpande.

Universitetets beslut och åtgärder med anledning av coronautbrottet på lu.se/corona

Praktiska frågor tar du i första hand med din närmaste chef. Gäller det arbetsrättsliga frågor så kan chefen ta stöd av sin respektive HR-funktion, som i sin tur har löpande kontakt med sektionen HR.

Om du inte får svar på dina frågor kan du kontakta: corona [at] lu [dot] se

Vad gäller för konferenser och andra sammankomster?

Uppdaterat 2020-07-02

Den 11 juni beslutade universitetet att sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras med digitala verktyg, så långt det är möjligt. I de fall fysiska sammankomster genomförs ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas, vilket bland annat innebär att inte fler än 50 personer får delta. Detta gäller hela universitetets verksamhet (utbildning, forskning, samverkan och administration) och sammankomster med såväl universitetets anställda som studenter och inbjudna gäster.

Folkhälsomyndighetens modell för riskbedömning av sammankomster

Vad gäller för leverantörer och entreprenörer?

Uppdaterat 2020-07-02

Alla måste följa Folkhälsomyndighetens beslut om att stanna hemma om man visar symtom, det gäller även leverantörer och entreprenörer. Det gäller även entreprenörer från annat land.


För mig som medarbetare/doktorand – vad gäller?

Ska jag gå till jobbet eller jobba hemifrån?

Uppdaterat 2020-07-02

Efter föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, beslutade universitetet att medarbetare som har möjlighet bör arbeta hemifrån. Detta beslut gäller fortfarande. Din närmaste chef gör bedömningen av om det är möjligt för just dig att arbeta hemifrån, med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Vid mildare symtom – när ska jag stanna hemma och vilka regler gäller?

Uppdaterat 2020-07-02

Den 11 mars fattade regeringen beslut om att tillfälligt avskaffa karensdagen för sjuklön och sjukpenning. Åtgärden innebär dock att du som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan, läs mer på deras webbsida:

Smittbärarpenning, reseersättning och sjukpenning med anledning av coronaviruset - Försäkringskassans webbplats

Jag tillhör en riskgrupp och vågar inte vara på min arbetsplats, vad gäller?

Uppdaterat 2020-07-02

Regeringen har beslutat att personer som tillhör en riskgrupp för corona kan få ersättning. Det gäller personer som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika smitta. Ansökan om ersättning till riskgrupper öppnar 24 augusti 2020.

Du måste kunna visa ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av de riskgrupper för corona som regeringen har beslutat kan ha rätt till ersättning.

Prata med din närmaste chef om du tillhör en riskgrupp.

Läs mer om ansökan om ersättning till riskgrupper på Försäkringskassans webbplats

Om du blir sjuk under semestern

Uppdaterat 2020-07-03

Om du blir sjuk under din semester kan du sjukanmäla dig, och få de semesterdagar du är sjuk tillgodo.

Du anmäler sjukfrånvaro direkt till din chef eller den person som du brukar anmäla sjukfrånvaro till. Du ska också anmäla sjukfrånvaron i Primula. När du är frisk igen registrerar du din friskanmälan i Primula.

Du behöver även korrigera/återta din semester i Primula. Hur detta går till finns beskrivet i SSC-Portalen. Om du behöver hjälp kontakta i första hand Statens servicecenter (SSC) på tel 29 000/046-222 90 00 knappval 3, och via SSC-Portalen. Du kan även kontakta din närmaste HR-funktion eller din chef. 

Jag är bekräftat smittad med covid-19, vad gäller?

Uppdaterat 2020-07-02

Du ska stanna hemma och hålla dig i isolerad samt följa rekommendationerna från din läkare.

Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom (corona) göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt).

Hur kan jag undvika smitta?

Alla medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndigheten.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittskydd

Jag är frisk, men har en familjemedlem som uppvisar symtom. Kan jag gå till arbetet?

Så länge du inte uppvisar symptom på sjukdom kan du, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, arbeta. Du har inte rätt att själv fatta beslut om karantän hemma. Du ska dock vara uppmärksam på symtom hos dig själv. Din chef bedömer om du kan arbeta hemifrån istället. Det är viktigt att du har en löpande dialog med din närmaste chef om hur du och din familj mår, och ställer frågor ifall du känner dig osäker på om du ska komma till arbetet eller inte. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittskydd

Jag behöver prata om hur coronasituationen påverkar mig i mitt arbete. Vart ska jag vända mig?

Uppdaterat 2020-07-02

I första hand ska du diskutera detta med din chef. Önskar du annat stöd kan du kontakta Företagshälsovården, telefon 046-222 32 80.

Observera att Företagshälsovården är stängd under vecka 28 till och med 31.

Mer information om Företagshälsovården

Vad gäller för arbetsmiljön vid arbete hemifrån?

Din närmaste chef har arbetsmiljöansvaret för dig även när du arbetar hemifrån. Om du upplever problem kontaktar du din närmaste chef.

Jag är anmäld till en internutbildning. Kommer den att bli av?

Det finns inget beslut om att ställa in internutbildningar för medarbetare vid universitetet, med anledning av coronavirusets spridning. Ansvarig kursledare beslutar ifall inplanerade utbildningar ska genomföras som planerat, ställas in eller genomföras på distans istället.


Resor och besök

Jag har planerat en tjänsteresa, vad gäller för mig?

Uppdaterat 2020-07-02

Inrikes tjänsteresor
Den 11 juni beslutade universitetet att tills vidare enbart bevilja inrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms vara nödvändiga. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittskydd

Utrikes tjänsteresor
Tills vidare beviljas enbart utrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms som nödvändiga och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

För utrikesresor gäller att du håller dig uppdaterad om Utrikesdepartementets aktuella information för din destination och att stämma av med din närmaste chef.

För information om eventuella reserestriktioner, se Utrikesdepartementets webbplats

Vissa länder har nyligen infört karantänsregler för svenska resenärer. Om du planerar en utrikes tjänsteresa bör du undersöka vilka eventuella restriktioner som finns i det aktuella landet.

Kastrups flyplats CPH
Tänk på att Kastrup (Köpenhamns flyplats) kan ha särskilda regler för de som ska resa in och ut I Danmark.

Aktuell information finns på den danska polisens webbplats, politi.dk

Måste jag sättas i karantän vid ankomst till Sverige från annat land?

Uppdaterat 2020-06-11

Om du inte har några symptom på sjukdom så kan du börja arbeta direkt, på arbetsplatsen eller hemifrån. Det är din närmaste chef som beslutar om du ska arbeta på din arbetsplats eller hemifrån.

Hur påverkas nyanställda av inreseförbudet till EU via Sverige?

Uppdaterat 2020-07-02

När det gäller regler för inresor till Sverige måste du hålla dig uppdaterad om regeringens aktuella inreseregler.

Läs mer om inresereglerna på regeringens webbplats

När det gäller visumansökningar, arbetstillstånd och uppehållstillstånd kan du hålla dig uppdaterad på Migrationsverkets webbplats.

Läs mer på Migrationsverkets FAQ som uppdateras regelbundet

Frågor gällande ovanstående och dess påverkan på nyanställda tredjelandsmedborgare, med nya uppehålls- eller arbetstillstånd, kan skickas till migration [at] er [dot] lu [dot] se.

Vi har ett planerat internationellt besök med gäst från annat land. Hur gör vi med det?

Uppdaterat 2020-07-02

Universitetet har beslutat att internationella besök får tas emot i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Var uppmärksam på eventuella tillfälliga reseförbud för personer från tredjeland (utanför EES-områden).

Läs mer om det tillfälliga inreseförbudet på regeringens webbplats

När det gäller visumansökningar bör du hålla dig uppdaterad på Migrationsverkets webbplats.

Försäkringar

Frågor om försäkringar för tjänsteresor i olika delar av världen hanteras av Kammarkollegiet.

Läs Kammarkollegiets frågor och svar angående coronaviruset.


Samhällsviktig verksamhet

Har Lunds universitet någon samhällsviktig verksamhet?

Under normala förhållanden anses Lunds universitet inte bedriva någon samhällsviktig verksamhet. Under rådande situation med corona kan dock vissa samhällsviktiga verksamheter komma att behöva hjälp och stöd av Lunds universitet och dess personal. Detta skulle exempelvis kunna röra sig om personal inom sjukvård, personal för analyser vid provtagning, medicinsk expertis och hjälp med tillgång till laboratorier och analysutrustning avseende corona.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på msb.se

Hur vet jag om jag kan komma att omfattas av samhällsviktig verksamhet?

Anställda som på ett eller annat sätt är verksamma inom ovan nämnda områden/verksamheter kan komma att bli efterfrågade av huvudmän för samhällsviktig verksamhet, via sina närmaste chefer. Om det blir aktuellt att stänga grundskolor och förskolor finns speciella regler för att lösa barnomsorgen för föräldrar med samhällsviktiga funktioner.

Se föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet på msb.se

 

Sidansvarig:

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona-krisen så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen