Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

FAQ för medarbetare/doktorander, coronaviruset

Här samlar vi svar på vanliga frågor från medarbetare gällande Lunds universitets hantering av coronautbrottet samt situationen för dig som medarbetare/doktorand

Innehåll på sidan


Lunds universitets hantering av coronakrisen

Hur hanterar Lunds universitet coronautbrottets risker?

Universitetet har tillsatt en krisledningsgrupp som träffas kontinuerligt för att hantera de övergripande frågorna som uppstår i samband med virusets utbrott. De bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

En operativ arbetsgrupp hanterar de löpande aktiviteterna och jobbar med att hålla verksamheten uppdaterad, samt svara på inkommande frågor och synpunkter från studenter och medarbetare.

Har du frågor och synpunkter, hör av dig till: corona [at] lu [dot] se

Hur får vi medarbetare information om vad som händer?

Övergripande information om universitetets beslut och åtgärder med anledning av coronautbrottet kan du följa på lu.se/corona Sidan uppdateras löpande.

Praktiska frågor tar du i första hand med din närmaste chef. Gäller det arbetsrättsliga frågor så kan chefen ta stöd av sin respektive HR-funktion, som i sin tur har löpande kontakt med sektionen HR.

Om du inte får svar på dina frågor kan du kontakta: corona [at] lu [dot] se

Kommer universitetet att ställa in arrangemang?

Lunds universitet följer regeringens förbud mot större sammankomster med fler än 50 deltagare. Det innebär att sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fler än 50 deltagare inte ska genomföras.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Inför planering av sammankomster med färre än 50 deltagare rekommenderas att du gör en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens modell.

Folkhälsomyndighetens modell för riskbedömning av sammankomster

Många evenemang är inställda, till exempel är årets doktorspromotion inställd. I Lunds universitets kalendarium kan du löpande följa vilka arrangemang som ställs in.

Vad gäller för leverantörer och entreprenörer?

Alla måste följa Folkhälsomyndighetens beslut om att stanna hemma om man visar symtom, det gäller även leverantörer och entreprenörer. Universitetets verksamhet pågår som vanligt tills vidare. Serviceåtgärder och leveranser kan fortsätta som planerat.

Vilka byggnader har studenterna tillgång till under perioden med distansundervisning?

Studieplatser, datorsalar och bibliotek kommer att vara öppna för studenter, för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt under perioden med distansundervisning. LU-passerkort kommer att krävas, som ett led i säkerheten för byggnaderna. Biblioteken har i vissa fall begränsade öppettider. Men alla uppmanas att undvika större grupper och att hålla avståndet till varandra.

Varför har olika lärosäten olika åtgärder med anledning av corona? Hur tänker krisledningen för Lunds universitet?

Som statlig myndighet litar vi på Sveriges ansvariga myndigheter och deras experter. Vi följer myndigheternas beslut, råd och rekommendationer i största möjliga utsträckning.

Ibland kan det dock finnas behov av att utvidga eller anpassa rekommendationer utifrån vår egen verksamhet. Rektor tar därför beslut löpande om Lunds universitets tillämpning. Olika lärosäten har olika förutsättningar, gör olika bedömningar och väljer att gå olika långt i sina lokala beslut. Följ löpande uppdateringar om universitetets beslut och åtgärder med anledning av coronautbrottet på lu.se/corona .

Vad gör Lunds universitet för att bidra i coronakrisen?

Det finns en rad goda initiativ i kampen mot coronaviruset som kommer från medarbetare och studenter vid Lunds universitet. Några exempel: Skyddsutrustning och desinfektionsmedel samlas in och tillverkas. Medicinska fakulteten har ihop med Region Skåne möjliggjort att läkar- och sjuksköterskestudenter kan anställas i vården. 

Läs mer om goda initiativ från Lunds universitet på #Tillsammans mot corona


För mig som medarbetare/doktorand – vad gäller?

Ska jag gå till jobbet eller jobba hemifrån?

Universitetet beslutade 2 april, efter nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, att medarbetare som har möjlighet till det bör arbeta hemifrån. Din närmaste chef gör bedömningen av om det är möjligt för just dig att arbeta hemifrån, med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Hur kan jag undvika smitta?

Alla medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndigheten.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittskydd

Vid mildare symtom – när ska jag stanna hemma och vilka regler gäller?

Den 11 mars fattade regeringen beslut om att tillfälligt avskaffa karensdagen för sjuklön och sjukpenning. Åtgärden innebär dock att du som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan, läs mer på deras webbsida:

Smittbärarpenning, reseersättning och sjukpenning med anledning av coronaviruset

Vad gäller ifall förskola/grundskola stänger på grund av corona och jag behöver vara hemma för att ta hand om mitt barn?

  • Du kan ansöka om föräldraledighet. Under rådande omständigheter beviljar Lunds universitet mer än tre föräldraledighetsperioder.
    Läs mer om föräldraledighetsreglerna
  • Du kan ansöka om och beviljas semester.  
  • Du kan ansöka om tjänstledighet utan lön enligt Tjänstledighetsförordningen.  
  • Är barnet sjukt eller smittbärare ansöker du om VAB, som vanligt.
    Läs mer om VAB hos Försäkringskassan

När det gäller arbete hemifrån så är det din närmaste chef som bedömer ifall det kan vara motiverat. Bedömningen ska utgå från universitetets gällande beslut om möjligheten att arbeta hemifrån.  

Jag är frisk, men har en familjemedlem som uppvisar symtom. Kan jag gå till arbetet?

Så länge du inte uppvisar symptom på sjukdom kan du, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, arbeta. Du har inte rätt att själv fatta beslut om karantän hemma. Du ska dock vara uppmärksam på symtom hos dig själv. Din chef bedömer om du kan arbeta hemifrån istället. Det är viktigt att du har en löpande dialog med din närmaste chef om hur du och din familj mår, och ställer frågor ifall du känner dig osäker på om du ska komma till arbetet eller inte. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittskydd

Jag behöver prata om hur coronasituationen påverkar mig i mitt arbete. Vart ska jag vända mig?

I första hand ska du diskutera detta med din chef och närmaste kollegor. Önskar du annat stöd kan du kontakta Företagshälsovården, telefon 046-222 32 80.

Mer information om Företagshälsovården

Vad gäller för arbetsmiljön vid arbete hemifrån?

Din närmaste chef har arbetsmiljöansvaret för dig även när du arbetar hemifrån. Om du upplever problem kontaktar du din närmaste chef.

Jag är anmäld till en internutbildning. Kommer den att bli av?

Det finns inget beslut om att ställa in internutbildningar för medarbetare vid universitetet, med anledning av coronavirusets spridning. Ansvarig kursledare beslutar ifall inplanerade utbildningar ska genomföras som planerat eller ställas in, alternativt skjutas upp.

Hur kan jag som medarbetare bidra i arbetet mot corona ?

Verksamheter inom Lunds universitet som vill bidra med skyddsutrustning och desinfektionsmedel kan kontakta: material [dot] sus [at] skane [dot] se.

Medarbetare inom de medicinska verksamheterna som vill ställa upp och arbeta i vården kan kontakta dem via: Covid19 [dot] bemanning [dot] sus [at] skane [dot] se


Resor och besök

Hur påverkas nyanställda av inreseförbudet till EU via Sverige ?

Regeringen har beslutat att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz till och med 15 juni. Syftet är att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen. Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Det finns även undantag för till exempel EES-medborgare och deras familjemedlemmar om syftet med inresan är att återvända till sitt hem.

Läs mer om inreseförbudet på regeringens webbplats.

Frågor gällande ovanstående och dess påverkan på nyanställda tredjelandsmedborgare, med nya uppehålls- eller arbetstillstånd, kan skickas till migration [at] er [dot] lu [dot] se.

Jag har planerat en tjänsteresa, vad gäller för mig?

Uppdaterat 2020-05-19

Lunds universitet har beslutat att avråda alla medarbetare och studenter från alla utrikesresor, tills vidare. När det gäller inrikesresor, avråder Folkhälsomyndigheten från alla icke-nödvändiga inrikesresor som tar mer än en-två timmar med bil. Stäm av med din närmaste chef om du känner dig osäker gällande en planerad resa inrikes.

Läs mer om resor på Folkhälsomyndighetens webbplats

Måste jag sättas i karantän vid ankomst till Sverige från annat land?

Uppdaterat 2020-05-19

Om du inte har några symptom på sjukdom så kan du börja arbeta direkt, på arbetsplatsen eller hemifrån. Det är din chef som beslutar om du ska arbeta på din arbetsplats eller hemifrån.

I samband med att gränserna så småningom öppnar igen, kan jag åka utomlands och jobba därifrån istället för att jobba hemifrån här i Sverige?

Stäm av önskemålet med din närmaste chef. Det är chefen som avgör var du ska utföra ditt arbete.

Vi har ett planerat internationellt besök/väntar inresande studenter från annat land. Hur gör vi med det?

Alla besök från internationella samarbetspartners/gäster ska ställas in tills vidare.

Försäkringar

Frågor om försäkringar för tjänsteresor i olika delar av världen hanteras av Kammarkollegiet.

Läs Kammarkollegiets frågor och svar angående coronaviruset.


Samhällsviktig verksamhet

Har Lunds universitet någon samhällsviktig verksamhet?

Under normala förhållanden anses Lunds universitet inte bedriva någon samhällsviktig verksamhet. Under rådande situation med covid-19 kan dock vissa samhällsviktiga verksamheter komma att behöva hjälp och stöd av Lunds universitet och dess personal. Detta skulle exempelvis kunna röra sig om personal inom sjukvård, personal för analyser vid provtagning, medicinsk expertis och hjälp med tillgång till laboratorier och analysutrustning avseende covid-19.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på msb.se

Hur vet jag om jag kan komma att omfattas av samhällsviktig verksamhet?

Anställda som på ett eller annat sätt är verksamma inom ovan nämnda områden/verksamheter kan komma att bli efterfrågade av huvudmän för samhällsviktig verksamhet, via sina närmaste chefer. Om det blir aktuellt att stänga grundskolor och förskolor finns speciella regler för att lösa barnomsorgen för föräldrar med samhällsviktiga funktioner.

Se föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet på msb.se

Sidansvarig:

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona-krisen så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen