Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Coronaviruset/covid-19 – information för medarbetare/doktorander

Lunds universitet följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Utbildning och examination har övergått till att ske på distans tills vidare. Universitetet håller i övrigt öppet. Medarbetare som har möjlighet till det bör arbeta hemifrån, efter bedömning av närmaste chef.

Regeringsbeslut 2020-05-29 om campusförlagd utbildning

Regeringen har idag 29 maj beslutat att universitet och högskolor kan öppna igen för campusförlagd utbildning från och med den 15 juni.

– Nu kan studenter, universitet och högskolor förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Men allt kommer inte bli som vanligt i höst. Lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Men fortfarande gäller att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer ska följas. Beslut om vad detta innebär för Lunds universitet kommer inom kort.


Lunds universitets beslut och åtgärder

För Lunds universitets samlade beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset, se löpande uppdateringar på lu.se/corona


Fortsätt att vara rädd om dig själv och andra

Coronaviruset kommer att vara en del av vår vardag ett bra tag framöver, och vi måste alla fortsätta att visa hänsyn och hjälpas åt att begränsa smittspridningen. Därför är det viktigt att du som medarbetare bland annat:

 • fortsätter arbeta hemifrån om möjligt
 • håller avståndet till varandra och
 • inte umgås i större grupper.

Medarbetare bör jobba hemifrån – om det är möjligt

Medarbetare bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset. Om du har symtom som snuva, hosta eller feber gäller alltid att du ska stanna hemma, även med milda symtom.

Din arbetsmiljö

Om du upplever problem med din arbetsmiljö i samband med det rådande coronaläget ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Du kan också ta stöd av skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta Företagshälsovården. Detta gäller såväl för de medarbetare som arbetar hemifrån som de som arbetar på plats.

Corona/covid-19 – läget i Skåne

Se aktuell lägesbild på skane.se


Terminsstart hösten 2020

Uppdaterat 2020-05-18

Höstterminen börjar som planerat måndag den 31 augusti. Lunds universitet och flera lärosäten inväntar beslut från Folkhälsomyndigheten om höstterminens utbildning kommer att bedrivas på distans eller vara campusförlagd. Besked väntas inom de närmaste veckorna, till dess får vi vara beredd till bådadera.


Utbildningar bedrivs på distans

Sedan 18 mars har Lunds universitet gått över till distansundervisning och distansexaminationer. Universitetet har beslutat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer tills vidare ska genomföras på distans om inte synnerliga skäl föreligger. Rektor delegerar till dekan för respektive fakultet att besluta om synnerliga skäl föreligger i enskilda fall.


Verktyg för arbete hemifrån och undervisning på distans

Universitet erbjuder olika lösningar för digitala möten och undervisning. Vi rekommenderar att man för möten i första hand väljer Microsoft Teams, som ingår i Office 365-paketet. Verktyget Zoom, som också används inom universitetet, är främst avsett för undervisning.

Alla lärare och medarbetare kan också få stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas. Där kan du ta del av de digitala verktyg och möjligheter som finns och få instruktioner om hur du använder dem.


Digitala lösningar för disputationer

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras på distans.

Disputationer på distans


Samhällsviktig verksamhet vid Lunds universitet

I pågående coronakris diskuteras begreppet samhällsviktig verksamhet, vilket innebär funktioner som ska upprätthållas även under krislägen. Under normala förhållanden anses Lunds universitet inte bedriva någon samhällsviktig verksamhet. Under rådande situation med covid-19 kan dock vissa samhällsviktiga verksamheter behöva hjälp och stöd av universitetet och dess personal. Det skulle exempelvis kunna röra sig om personal inom sjukvård, personal för analyser vid provtagning, medicinsk expertis och hjälp med tillgång till laboratorier och analysutrustning avseende covid-19.

De som är verksamma inom ovan nämnda områden kan komma att bli kontaktade av ansvarig myndighet via närmaste chef. Om det blir aktuellt att stänga grundskolor och förskolor finns speciella regler för att lösa barnomsorgen för föräldrar med samhällsviktiga funktioner.

Se föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet på msb.se

 

  Sidansvarig:

  Kontakt

  Har du frågor med anledning av corona-krisen så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

  Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se

  För dig som behöver prata

  Känner du oro, stress eller ensamhet? Studentprästerna vid Lunds universitet erbjuder enskilda samtal även för dig som är anställd, oavsett tro eller icke tro.  

  Kontakta Studentprästerna i Lund

  Telefon: 046-222 00 00 (växel)
  Postadress: Box 117, 221 00 LUND
  Organisationsnummer: 202100-3211
  Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

  Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
  Om den här webbplatsen