Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Service och lokaler – tillfälliga förändringar 

Här hittar du information om tillfälliga förändringar gällande service i våra lokaler, med anledning av coronautbrottet.

Praktiska råd och tips för anpassning av publika lokaler

För de som ansvarar för publika lokaler har det tagits fram ett pm med tips och råd för vad man kan tänka på. Syftet är att minska smittspridningen av covid-19

Se de universitetsgemensamma tipsen och råden

Media-Tryck har tagit fram en produktkatalog med coronaskyltningsmaterial som kan beställas i deras webbshop. Den innehåller affischer, beachflaggor, golvdekaler, plexiglasskydd med mera.

Beställ från Media-Trycks webbshop

Se Media-Trycks skyltmaterial


Handsprit och dess hantering

Uppdaterat 2020-09-15

Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller flaskorna invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under oskyddat lysrör.

Den största risken vid användning av handsprit är antändning på grund av statisk elektricitet.

Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras oåtkomligt för barn, både på grund av brandrisken och på grund av risk för förgiftning. Det här kan vara en regel som kan vara svår att följa i dessa tider när man försöker undvika smittspridning.

Lagring av små mängder, upp till ungefär 10 liter

Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller flaskorna invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under oskyddat lysrör.

Lagring av större mängder, mellan 10 och 50 liter

Bör förvaras i ventilerat skåp av trä eller metall. Med ventilerat avses att skåpet ska ha ventilationsöppningar nertill och upptill.

För mängder över 50 liter

Bör ett brandavskilt (EI30) utrymme eller skåp användas för förvaring.

Förvaring av 100 liter eller mer kräver tillstånd.

Läs mer på Myndigheten för samhällskydd och beredskap:s webbplats


Lokalvård

Uppdaterat 2020-06-30

Lokalservice gör prioriteringar för att minska smittspridning och samtidigt ge en skälig arbetsmiljö. Lokalvårdarna ska prioritera att utföra sina arbetsuppgifter efter ordningen i följande lista.

 1. Känsliga laboratorier och renrum
 2. Foajéer, entréhallar och publika toaletter
 3. Övriga toaletter
 4. Pentry/kök
 5. Korridorer

Lokalvårdarna ska fokusera på att rengöra kontaktytor, t.ex. dörrhandtag, stolshandtag och bord, där risken för smittspridning är stor.

Om din verksamhet har hela korridorer eller byggnader som står tomma, meddela gärna Lokalservice detta, via lokalservice [at] service [dot] lu [dot] se, så att lokalvårdspersonal kan prioritera de lokaler som faktiskt används.

Om verksamheternas behov förändras inför hösten 2020 ser Lokalservice gärna att en dialog om lokalvården startas så tidigt som möjligt. Hör av dig om du har frågor, funderingar eller önskemål, via lokalservice [at] service [dot] lu [dot] se.


Lathund för posthantering

 • Inkommen post ska öppnas och hanteras dagligen. Ha en rutin för vem som tar hand om posten och vem som täcker upp vid frånvaro.
 • När posten kommit in ska den märkas med ankomstdatum, antingen med datumstämpling eller för hand på kuvertet.
 • All post behöver öppnas för att hanteras. Om post är personadresserad krävs en fullmakt från mottagaren. Personadresserad innebär att mottagarens namn står överst på kuvertet. Om myndighetens namn står överst på kuvertet får det öppnas, även om ett personnamn anges.
 • Inhämta i första hand en underskriven fullmakt för postöppning från alla anställda. Om en anställd inte har lämnat en sådan fullmakt och är borta från arbetsplatsen kan hen ge en tillfällig fullmakt via e-post. Använd då följande formulering:
  ”Jag ger härmed tillåtelse att post som är personadresserad till mig öppnas av [avdelning/institution/motsvarande]. Denna fullmakt gäller till jag är tillbaka på min arbetsplats. [Datum]  [Namn]"
 • Förvara fullmakterna tillgängligt för de som behöver komma åt dem. De eventuella fullmakter som getts via e-post bör skrivas ut och förvaras på samma ställe.
 • När posten har öppnats ska den hanteras. Tänk på att det kan finnas handlingar som ska diarieföras. Mer information om hur handlingar ska hanteras finns i dokumenthanteringsplanen.
  Läs mer om dokumenthantering
 • Mer information om hur ärenden ska hanteras finns i Handläggarhandboken.
  Läs mer om ärendehantering
 • Om fysisk post behöver förmedlas till någon som inte är på plats kan den skannas in och skickas via e-post. Tänk på att känsliga personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter inte får skickas via okrypterad epost.
  Läs mer om dataskydd och personuppgifter
 • Observera att universitetskuvert inte kan skickas via vanliga brevlådor utan dessa måste gå via universitetsposten. Om ett universitetskuvert ska lämnas i en vanlig gul brevlåda ansvarar avsändaren för att porto betalas. LU Service står inte för portokostnader för brev som inte skickas via Universitetsposten. 
  Läs mer på universitetspostens sidor
  Läs mer om porto på Postnords webbplats

För övriga frågor kring posthantering kontakta registratorsjouren via epost registrator [at] lu [dot] se eller via telefon +46 46 222 71 40.

Sidansvarig:

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona-krisen så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse