Coronaviruset/covid-19 – information för medarbetare/doktorander

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Viss utbildning har övergått till att ske digitalt. Universitetet håller i övrigt öppet. Medarbetare som har möjlighet till det bör arbeta hemifrån, efter bedömning av närmaste chef.

Innehåll på denna sida:


Ökad smittspridning kräver ökade restriktioner

Uppdaterat 2020-11-26

Smittspridningen ökar i hela samhället och fr.o.m den 24 november gäller i Sverige att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får genomföras med fler än åtta personer. Även om detta formellt inte gäller för den största delen av universitetets verksamhet, påverkar det oss och därför har nytt rektorsbeslut tagits (26/11).

 • Den tidigare angivna maxgränsen på 50 personer i universitetets verksamhet är borttagen. Istället är utgångspunkten att i all verksamhet mötas med fysisk närvaro i så liten utsträckning som möjligt och endast när det är nödvändigt eller kan genomföras med undvikande av smittspridning.
 • När det gäller undervisning och examination förtydligas att denna så långt möjligt ska genomföras digitalt, utan fysisk närvaro i universitetets lokaler.
 • Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster så långt möjligt ska genomföras digitalt. Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fysisk närvaro ska aldrig samla fler deltagare än nödvändigt.
 • Som tidigare gäller i alla sammanhang där fysiska sammankomster måste genomföras att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning ska följas och att de alltid ska föregås av riskbedömningar.

De tidigare lokala skärpta restriktionerna som infördes den 24 oktober är förlängda till den 13 december.


Medarbetare bör fortsätta jobba hemifrån – om det är möjligt

Medarbetare bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö. När viss undervisning och prestationsbedömning kommer att öppnas upp mer innebär det att fler kommer att vara på plats i våra lokaler. Det gör det desto viktigare att vi fortsätter att hålla avståndet till varandra och undviker att umgås i större grupper.

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Folkhälsomyndighetens information för att minska smittspridning

Vad gör jag om jag har symptom?

Om du har symtom ska du stanna hemma, även om du bara har milda symtom. Du kan göra ett kostnadsfritt självtest hos 1177.se, för att ta reda på ifall du har covid-19.

Läs mer om hur du beställer självtest på webbplatsen 1177.se

Vad gör jag om jag är smittad?

Om du har bekräftad smitta ska du stanna hemma i minst sju dagar, varav två dygn ska vara feberfria innan du återgår till arbetsplatsen, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Om du trots bekräftad covid-19 enbart har milda symptom, stäm av med din chef om du kan arbeta hemifrån. Om du däremot är för sjuk för att arbeta hemifrån, ska du göra en sjukanmälan i Primula.

Läs mer om sjukfrånvaro och hur du gör en sjukanmälan - Medarbetawebben

Skyddsplikt vid bekräftad covid-19

Du som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa din läkares rekommendationer och instruktioner. Det innebär bland annat att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan. Du som har varit på arbetet under perioden då du varit smittsam, rekommenderas att informera din närmaste chef.

Din arbetsmiljö

Om du upplever problem med din arbetsmiljö i samband med det rådande coronaläget ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Du kan också ta stöd av skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta Företagshälsovården. Detta gäller såväl för de medarbetare som arbetar hemifrån som de som arbetar på plats.

  Corona/covid-19 – läget i Skåne

  Se aktuell lägesbild på skane.se


  Om någon i din närhet är bekräftat sjuk i covid-19

  Om du bor eller har bott med någon som är bekräftat smittad med covid-19, ska du bli kontaktad av vården och få förhållningsregler. Då räknas du som en hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad. Det innebär att du måste följa de förhållningsregler som du får och stanna hemma, undvika kontakter med andra och agera som att du har testats positivt för covid-19.

  Du ska också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.


  Lunds universitets beslut och åtgärder

  För Lunds universitets samlade beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset, se löpande uppdateringar på lu.se/corona

  Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19


  Verktyg för arbete hemifrån och digital undervisning

  Universitet erbjuder olika lösningar för digitala möten och undervisning. Vi rekommenderar att man för möten i första hand väljer Microsoft Teams, som ingår i Office 365-paketet. Verktyget Zoom, som också används inom universitetet, är främst avsett för undervisning.

  Alla lärare och medarbetare kan också få stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas.

  Tips och goda exempel på digital utbildning och examination

  Uppdaterat 2020-06-11

  På webbplatsen education.lu.se hittar du information om hur du kan anpassa dina läraktiviteter till en lärmiljö online. Du kan också läsa om enskilda verktyg och ta del av relaterade resurser och tips. I vårt kalendarium kan du anmäla dig till workshops, utbildningar och konferenser.

  All information finns samlad på Stöd för digital undervisning på education.lu.se


  Digitala lösningar för disputationer

  Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras digitalt.

  Läs mer om digitala lösningar för disputationer


  Beslut om resor och besök

  Inrikes tjänsteresor
  Universitetet har beslutat att enbart bevilja inrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms nödvändiga. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

  I de fall Folkhälsomyndigheten avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

  Utrikes tjänsteresor
  Tills vidare beviljas enbart utrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms nödvändiga och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

  I de fall Folkhälsomyndigheten avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

  För information om eventuella reserestriktioner, se Utrikesdepartementets webbplats

  Internationella besök
  Universitetet har beslutat att ta emot internationella besök i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.


  Beslut om sammankomster

  Universitetet har beslutat att så långt möjligt genomföra sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med digitala verktyg. I de fall fysiska sammankomster genomförs, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas. Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler än 50 deltagare. Detta omfattar hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning, samverkan och administration. Det gäller sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster.


  FAQ för medarbetare/doktorander, coronaviruset

  Här samlar vi svar på vanliga frågor gällande Lunds universitets hantering av coronautbrottet samt situationen för dig som medarbetare/doktorand.

  FAQ – vanliga frågor för medarbetare och doktorander

   Kontakt

   Har du frågor med anledning av corona-krisen så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

   Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se

   För dig som behöver prata

   Känner du oro, stress eller ensamhet? Studentprästerna vid Lunds universitet erbjuder enskilda samtal även för dig som är anställd, oavsett tro eller icke tro.  

   Kontakta Studentprästerna i Lund