Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digital examination

Information och stöd, för dig som är lärare, gällande digital examination och regeländringar i samband med coronautbrottet.

Innehåll på denna sida:

Se även:


Digital examination

Det finns samlad information om hur du kan genomföra din examination digitalt på education.lu.se. Här kan du läsa om hur du kan utföra examination på distans, vilka verktyg som går att använda samt hur du ska tänka för att göra en rättssäker examination.

Planera din digitala examination, se tips på education.lu.se


Vägledning när det gäller digital utbildning

Vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning under pågående utbrott av coronaviruset (PDF 128 kB)


Studenter i behov av särskilt stöd

I samband med coronautbrottet är det många som hastigt fått ställa om till digital undervisning. Då är det viktigt att komma ihåg att de studenter som har besked om särskilt pedagogiskt stöd kan behöva få detta anpassat till den nya situationen.

Mer om digital undervisning för studenter med funktionsnedsättning


Stöd för studenter när det gäller digital examination

På webbplatsen "din digitala studiemiljö" kan studenter hitta information om vad de behöver tänka på när det gäller digitalexamination.

Gå till "din digitala studiemiljö" på campusonline.lu.se


Arkivering i samband med digital examination

I anslutning till digital examination produceras handlingar, t.ex. utdelade uppgifter och inlämnade besvarade uppgifter. Dessa handlingar finns vanligtvis i fysisk form. Oavsett om examination genomförs på papper eller digitalt – eller i någon annan form – ska resultatet sparas. Utdelade uppgifter bevaras för all framtid. Inlämnade besvarade uppgifter sparas i 2 år innan de kan gallras (förstöras).

Hur sparas digitala tentor bäst?

  • Om tentorna, uppgifter såväl som inlämnade svar, redan finns i någon av universitetets lärplattformar ska de ligga kvar där. Inget mer behöver göras.
  • Om tentorna, uppgifter och svar, inte ligger i något system enligt ovan behöver de samlas på en säker serveryta inom institution eller fakultet.
  • Filerna för både uppgifter och svar ska vara enhetligt namngivna för att bli sökbara. Lämplig namngivning är kurskod, termin och år samt, i förekommande fall, namn på student.

Har du frågor kring dokumenthantering, kontakta din lokala registrator.

Läs mer om bevarande respektive gallring i Dokumenthanteringsplanen (PDF, 1.34 MB, ny flik)


Digitala disputationer

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras digitalt.

Digitala disputationer