FAQ för medarbetare/doktorander, coronaviruset

Här samlar vi svar på vanliga frågor från medarbetare gällande Lunds universitets hantering av coronautbrottet samt situationen för dig som medarbetare/doktorand

Innehåll på denna sida:


Lunds universitets hantering av coronakrisen

Hur hanterar Lunds universitet coronautbrottets konsekvenser?

Uppdaterat 2020-07-02

Universitetet har tillsatt en krisledningsgrupp som bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Har du frågor och synpunkter, hör av dig till: corona [at] lu [dot] se

Hur får vi medarbetare information om vad som händer?

Övergripande information om universitetets beslut och åtgärder med anledning av coronautbrottet finns samlat och uppdateras löpande.

Universitetets beslut och åtgärder med anledning av coronautbrottet på lu.se/corona

Praktiska frågor tar du i första hand med din närmaste chef. Gäller det arbetsrättsliga frågor så kan chefen ta stöd av sin respektive HR-funktion, som i sin tur har löpande kontakt med sektionen HR.

Om du inte får svar på dina frågor kan du kontakta: corona [at] lu [dot] se

Vad gäller för konferenser och andra sammankomster?

Uppdaterat 2020-07-02

Den 11 juni beslutade universitetet att sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras med digitala verktyg, så långt det är möjligt. I de fall fysiska sammankomster genomförs ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas, vilket bland annat innebär att inte fler än 50 personer får delta. Detta gäller hela universitetets verksamhet (utbildning, forskning, samverkan och administration) och sammankomster med såväl universitetets anställda som studenter och inbjudna gäster.

Folkhälsomyndighetens modell för riskbedömning av sammankomster

Vad gäller för leverantörer och entreprenörer?

Uppdaterat 2020-07-02

Alla måste följa Folkhälsomyndighetens beslut om att stanna hemma om man visar symtom, det gäller även leverantörer och entreprenörer. Det gäller även entreprenörer från annat land.


För mig som medarbetare/doktorand – vad gäller?

Ska jag gå till jobbet eller jobba hemifrån?

Uppdaterat 2020-07-02

Efter föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, beslutade universitetet att medarbetare som har möjlighet bör arbeta hemifrån. Detta beslut gäller fortfarande. Din närmaste chef gör bedömningen av om det är möjligt för just dig att arbeta hemifrån, med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Bör lärare och/eller studenter bära munskydd i undervisningen?

Uppdaterat 2020-08-26

Lunds universitet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer när det gäller användande av munskydd. Det finns ingen generell rekommendation om användning av munskydd vid universitetet. Men det kan vara så att vissa moment i undervisningen inte kan utföras med 1,5 meters avstånd till andra personer. Då kan munskydd vara ett bra komplement. Men detta är i så fall ett lokalt beslut på fakultets- eller institutionsnivå. Hör med din fakultet om vad som gäller.

Läs mer under stöd för undervisning

Vid mildare symtom – när ska jag stanna hemma och vilka regler gäller?

Uppdaterat 2020-07-02

Den 11 mars fattade regeringen beslut om att tillfälligt avskaffa karensdagen för sjuklön och sjukpenning. Åtgärden innebär dock att du som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan, läs mer på deras webbsida:

Smittbärarpenning, reseersättning och sjukpenning med anledning av coronaviruset - Försäkringskassans webbplats

Jag tillhör en riskgrupp och vågar inte vara på min arbetsplats, vad gäller?

Uppdaterat 2020-08-18

Regeringen har beslutat att personer som tillhör en riskgrupp för corona kan få ersättning, så kallad förebyggande sjukpenning. Det gäller personer som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika smitta. Ansökan om ersättning till riskgrupper öppnar 24 augusti 2020.

Prata med din närmaste chef om du tillhör en riskgrupp. Du måste kunna visa ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av de riskgrupper för corona som regeringen har beslutat kan ha rätt till ersättning.

De kriterier som ska var uppfyllda är bland annat att du:

  • helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika smitta
  • har en anställning som inte gör det möjligt att arbeta hemifrån
  • arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter

Läs mer om ansökan om ersättning till riskgrupper på Försäkringskassans webbplats


Vad gäller om jag eller någon närstående är smittad?

Jag är bekräftat smittad med covid-19, vad gäller?

Uppdaterat 2020-10-16

Du ska stanna hemma och hålla dig i isolerad samt följa rekommendationerna från din läkare.

Skyddsplikt vid bekräftad covid-19
Du som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa din läkares rekommendationer och instruktioner. Det innebär bland annat att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan. Du som har varit på arbetet under perioden då du varit smittsam, rekommenderas att informera din närmaste chef. Du kan ge ditt samtycke till att din chef får förmedla information till de som kan ha utsatts för smitta.

Om någon i din närhet är bekräftat sjuk i covid-19

Uppdaterat 2020-10-16

Om du bor eller har bott med någon som är bekräftat smittad med covid-19, ska du bli kontaktad av vården och få förhållningsregler. Då räknas du som en hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad. Det innebär att du måste följa de förhållningsregler som du får och stanna hemma, undvika kontakter med andra och agera som att du har testats positivt för covid-19.

Du ska också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.

Jag behöver prata om hur coronasituationen påverkar mig i mitt arbete. Vart ska jag vända mig?

Uppdaterat 2020-07-02

I första hand ska du diskutera detta med din chef. Önskar du annat stöd kan du kontakta Företagshälsovården, telefon 046-222 32 80.

Mer information om Företagshälsovården

Vad gäller för arbetsmiljön vid arbete hemifrån?

Din närmaste chef har arbetsmiljöansvaret för dig även när du arbetar hemifrån. Om du upplever problem kontaktar du din närmaste chef.

Jag är anmäld till en internutbildning. Kommer den att bli av?

Det finns inget beslut om att ställa in internutbildningar för medarbetare vid universitetet, med anledning av coronavirusets spridning. Ansvarig kursledare beslutar ifall inplanerade utbildningar ska genomföras som planerat, ställas in eller genomföras på distans istället.


Resor och besök

Jag har planerat en tjänsteresa, vad gäller för mig?

Uppdaterat 2020-07-02

Inrikes tjänsteresor
Den 11 juni beslutade universitetet att tills vidare enbart bevilja inrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms vara nödvändiga. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående resor

Utrikes tjänsteresor
Tills vidare beviljas enbart utrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms som nödvändiga och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

För utrikesresor gäller att du håller dig uppdaterad om Utrikesdepartementets aktuella information för din destination och att stämma av med din närmaste chef.

För information om eventuella reserestriktioner, se Utrikesdepartementets coronarelaterade information på regeringens webbplats

Om du planerar en utrikes tjänsteresa bör du undersöka vilka eventuella restriktioner som finns i det aktuella landet.

Kastrups flygplats CPH
Tänk på att Kastrup (Köpenhamns flygplats) kan ha särskilda regler för de som ska resa in och ut i Danmark.

Aktuell information finns på den danska polisens webbplats, politi.dk

Måste jag sättas i karantän vid ankomst till Sverige från annat land?

Uppdaterat 2020-06-11

Om du inte har några symptom på sjukdom så kan du börja arbeta direkt, på arbetsplatsen eller hemifrån. Det är din närmaste chef som beslutar om du ska arbeta på din arbetsplats eller hemifrån.

Läs mer om resor på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hur påverkas nyanställda av inreseförbudet till EU via Sverige?

Uppdaterat 2020-07-02

När det gäller regler för inresor till Sverige måste du hålla dig uppdaterad om regeringens aktuella inreseregler.

Läs mer om inresereglerna på regeringens webbplats

När det gäller visumansökningar, arbetstillstånd och uppehållstillstånd kan du hålla dig uppdaterad på Migrationsverkets webbplats.

Läs mer på Migrationsverkets FAQ som uppdateras regelbundet

Frågor gällande ovanstående och dess påverkan på nyanställda tredjelandsmedborgare, med nya uppehålls- eller arbetstillstånd, kan skickas till migration [at] er [dot] lu [dot] se.

Vi har ett planerat internationellt besök med gäst från annat land. Hur gör vi med det?

Uppdaterat 2020-07-02

Universitetet har beslutat att internationella besök får tas emot i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Var uppmärksam på eventuella tillfälliga reseförbud för personer från tredjeland (utanför EES-områden).

Läs mer om det tillfälliga inreseförbudet på regeringens webbplats

När det gäller visumansökningar bör du hålla dig uppdaterad på Migrationsverkets webbplats.

Försäkringar

Frågor om försäkringar för tjänsteresor i olika delar av världen hanteras av Kammarkollegiet.

Läs Kammarkollegiets frågor och svar angående coronaviruset.

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona-krisen så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se