Ny rektor och prorektor 2021

Under 2020 pågår arbetet med att rekrytera en ny rektor och prorektor med tillträde 1 januari 2021. På denna sida kan du följa arbetet med rekryteringen.

Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-09-24 att påbörja rekrytering av rektor och prorektor för Lunds universitet fr o m
2021-01-01. Samtidigt utsågs en rekryteringsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på ny rektor och prorektor.

Rekryteringsgruppen

Rekryteringsgruppen leds av universitetsstyrelsens ordförande Jonas Hafström och består därutöver av följande personer:

 • Professor Viveka Alfredsson (lärare)
 • Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec (extern ledamot)
 • Linnea Karlsson (student)
 • Malin Bruce (student)
 • Professor Anne L’Huillier (lärare)
 • Kanslichef Catrin Malmström (övriga anställda)
 • Universitetslektor Johan Östling (lärare)

Rekryteringsgruppen har även tagit fram en plan för arbetet med att rekrytera rektor och prorektor.

Se plan för arbetet med att rekrytera rektor och prorektor (PDF 49 kB, nytt fönster)

Vad händer i processen?

 • Under hösten 2019 har rekryteringsgruppen, efter hörande i universitetskollegiet, tagit fram förslag till kravprofil för rektor. Kravprofilen fastställdes av universitetsstyrelsen 2019-12-13.
 • Under perioden 2019-12-13 –2020-02-02 var anställningen som rektor öppen att söka. Anställda och studenter vid Lunds universitet kunde under denna period även nominera kandidater till anställningen.
 • Rekryteringsgruppen har intervjuat rektorskandidater under mars månad.
  Se vilka kandidater som kallats här
 • Rekryteringsgruppen har under vecka 23 intervjuat rektorskandidaterna och därefter enats om vilka som går vidare i processen.
  Se vilka kandidater som går vidare i processen här
 • Rekryteringsgruppen har 2020-08-26 beslutat vilka rektorskandidater som ska presenteras för universitetskollegiet.
  Se vilka kandidater som ska presenteras för universitetskollegiet här
 • Universitetsstyrelsen beslutade 2020-09-18 att föreslå för regeringen att utse Erik Renström till rektor för Lunds universitet från och med 2021-01-01. Läs mer om detta här.
 • Rekryteringsgruppen har efter hörande i universitetskollegiet tagit fram kravprofil för prorektor. Kravprofilen fastställdes av universitetsstyrelsen 2020-09-18. Läs kravprofilen på lu.se.
 • Rekryteringsgruppen har 2020-10-20 beslutat att kalla nio prorektorskandidater till en första intervju. 
  Se vilka kandidater som kallats här
 • Rekryteringsgruppen har under vecka 24 intervjuat prorektorskandidaterna och därefter enats om vilka som går vidare i processen
  Se vilka kandidater som går vidare i processen här
 • Rekryteringsgruppen har 2020-11-19 beslutat vilka prorektorskandidater som ska presenteras för universitetskollegiet.
  Se vilka kandidater som ska presenteras för universitetskollegiet här

Tidplan för fortsatt arbete

Reviderad 2020-04-06 pga coronapandemin.

Februari-augusti

 • Arbete med urval och intervjuer.

Augusti

 • 27-28 augusti:
  Universitetskollegiet intervjuar kandidater.

September

 • 2 september:
  Universitetskollegiet har omröstning.
 • 4 september:
  Rekryteringsgruppen beslutar om förslag till rektor och förslag till kravprofil för prorektor inför universitetsstyrelsens sammanträde.
 • 18 september:
  Universitetsstyrelsen fattar beslut om förslag till rektor och fastställer kravprofil för prorektor.

September - november

 • Ledigkungörande och eventuell annonsering av uppdrag som prorektor.
 • Arbete med urval och intervjuer för uppdraget som prorektor. 
 • Regeringen utser ny rektor fr o m 1 januari 2021.  

November - december

 • Prorektorskandidat/-kandidater presenteras för universitetskollegiet.
 • Rekryteringsgruppen lämnar förslag till prorektor till universitetsstyrelsen.

December 

 • 15 december:
  Universitetsstyrelsen utser prorektor.

Kontaktinformation

Cecilia Billgren
Avdelningschef
+46 46 222 70 24
cecilia [dot] billgren [at] rektor [dot] lu [dot] se