Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rekrytering av ny prorektor

Då Lunds universitets tidigare prorektor Eva Wiberg fr o m 1 juli är rektor för Göteborgs universitet söker Lunds universitet ny prorektor.

En ställföreträdare för rektor (benämnd prorektor) ska finnas, som tjänstgör i rektors ställe när denne inte är på plats. Prorektor utses av universitetsstyrelsen. Behörig att vara ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.

Aktuellt

2017-09-21
Universitetsstyrelsen har torsdag 20 september beslutat att utse Sylvia Schwaag Serger till prorektor för Lunds universitet från och med 1 januari 2018.
Läs mer på Lunds universitets webbplats

2017-09-08
Universitetskollegiet har fredag 8 september genomfört omröstning i prorektorsprocessen. Omröstningen utföll med 19 röster för Sylvia Schwaag Serger som prorektor och 14 röster emot. 

43 av de totalt 48 röstberättigade ledamöterna i universitetskollegiet röstade. 2 av rösterna förklarades ogiltiga och 8 var blankröster. 

Beredningsgruppen kommer i veckan att summera processen och den 20 september fattar universitetsstyrelsen beslut i frågan.

2017-09-01
Universitetsstyrelsens beredningsgrupp har den 1 september vid möte med universitetskollegiet meddelat att gruppen, efter noggrant övervägande, enhälligt beslutat att den kandidat som universitetskollegiet ges möjlighet att yttra sig över är Sylvia Schwaag Serger, idag ansvarig för internationell strategi vid Vinnova samt adjungerad professor vid Ekonomihögskolan. Beredningsgruppen finner att Schwaag Serger med utgångspunkt i den av styrelsen fastställda kravprofilen är den i särklass mest kompetenta kandidaten för uppdraget som prorektor och den kandidat som på bästa sätt kompletterar rektor.  

Beredningsgruppens uppdrag har varit att ta fram en eller flera kandidater. Under processens gång har samtliga beslut i beredningsgruppen varit enhälliga. Efter hörande av kollegiet kommer universitetsstyrelsen att fatta beslut om ny prorektor vid sitt sammanträde 20 september.

2017-06-16
Universitetsstyrelsen beslutade vid möte den 16 juni om en något förlängt tidplan för processen att ta fram förslag till ny prorektor. Anledningen till detta är styrelsens intention att tillgodose universitetskollegiets önskemål om att kunna presentera flera kandidater till uppdraget. Styrelsen planerar att utse ny prorektor vid nästa möte som är den 20 september.

Universitetsstyrelsen beslutade den 16 juni också att utse nuvarande vicerektor för forskning och forskningsinfrastruktur Stacey Ristinmaa Sörensen till prorektor fr o m 2017-07-01 t o m 2017-12-31, dock längst till dess att ny prorektor tillträder uppdraget.

Process för att utse prorektor

Arbetet med att utse prorektor sker enligt följande tidplan.

 • 15 februari: Styrelsen utser inom sig en beredningsgrupp och beslutar om process
 • 21 mars: Styrelsen fattar efter hörande av lärare, övriga anställda och studenter genom universitetskollegiet, beslut om kravprofil för prorektor
 • 22 mars: Information om ledigt uppdrag som prorektor samt möjlighet att nominera.
 • 17 april: Sista dag att anmäla intresse samt nominera
 • 10-11 maj: Beredningsgruppen intervjuar kandidater
 • 1 september: Beredningsgruppen presenterar kandidater för universitetskollegiet
 • 4 september: Universitetskollegiet intervjuar kandidater
 • 8 september: Universitetskollegiet genomför omröstning och lämnar sitt yttrande till beredningsgruppen
 • 20 september: Beslut om prorektor fattas av universitetsstyrelsen

Läs mer om universitetskollegiet här

Beredningsgruppen

Följande personer ingår i beredningsgruppen:

 • Jonas Hafström, (ordförande) sammankallande
 • Sven Lidin (lärare)
 • Anna Stellinger (extern)
 • Oskar Styf (student)

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid beredningsgruppens möten har:

 • En representant för Lunds universitets studentkårer: Björn Sanders
 • En representant för respektive personalorganisation:
  Saco-S Lars-Åke Lööv
  OFR/S Jacob Branting
  SEKO Ingrid Lagerbäck

Vid beredningsgruppens möte deltar även ordförande i universitetskollegiet Mats Benner (enligt beslut i beredningsgruppen 20 februari).

Styrelsens ordförande har utslagsröst vid beredningsgruppens möten.

Beredningsgruppens administrativa stöd i arbetet är avdelningschef Cecilia Billgren. Gruppen ska löpande rapportera till styrelsen.

Sidansvarig:

Kontakt

Cecilia Billgren
Avdelningschef
+46 46 222 70 24
cecilia [dot] billgren [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen