Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19

Med anledning av rådande utbrott av coronaviruset har rektor fattat ett antal universitetsövergripande beslut.