Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Medel för jämställdhetssatsningar

Lunds universitet vill stimulera jämställdhetsarbetet på universitetet med bland annat inbjudan att ansöka om riktade medel. Medfinansiering av en gästprofessor av underrepresenterat kön och inbjudan att söka medel för att långsiktigt stimulera en jämn könsfördelning bland professorer är återkommande. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling bjuder även årligen in till ansökan om medel för att främja arbetet mot diskriminering och för lika villkor vid universitetet.

Medel från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling

Lunds universitet arbetar på olika sätt med lika villkor bland annat genom att bjuda in medarbetare och studenter vid Lunds universitet att ansöka om medel för insatser som kan föra arbetet mot diskriminering och för lika villkor vid Lunds universitet framåt.

Fram till 7 februari 2019 är ansökningsomgången öppen. Följ anvisningarna i inbjudan och använd ansökningsformuläret.

Möjligheten att söka medel från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling återkommer i november varje år.

Läs mer: Inbjudan - Ansöka om medel från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling, 2018 (PDF 59 kB, nytt fönster)

Formulär för ansökan om medel från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (PDF 103 kB, nytt fönster)

Medel för att stimulera jämn könsfördelning bland professorer vid Lunds universitet

Universitetet avsätter årligen medel för att med långsiktiga insatser stimulera en jämn könsfördelning bland professorer på Lunds universitet. Medlen ska stimulera ett långsiktigt och hållbart aktivt arbete för en jämn könsfördelning, som en del i universitetets arbete med jämställdhetsintegrering och inom ramen för det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering. Det finns för 2019 drygt 12 mnkr avsatt för ändamålet.

Exempel på åtgärder som beviljats medel tidigare år: mentorprogram för Junior/ Senior Faculty, processobservatörer vid rekrytering, pro-aktivt arbete med normer och värderingar på fakulteten med start i ledningsgrupper.

Ansök senast 31 januari 2019.

Nästa möjlighet att söka medel öppnas i oktober 2019.

Läs mer: Inbjudan om att ansöka om medel för att stimulera en jämn könsfördelning bland Lunds universitets professorer (Word 97 kB, nytt fönster)

Att dela ut: pdf med information om inbjudan (PDF 88 kB, nytt fönster)

Medfinansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön i Hedda Anderssons namn

Jämställdhetssatsningen med medfinansiering av anställning av gästprofessorer av underrepresenterat kön grundar sig på en strävan efter en jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön kan ge positiv effekt avseende jämställdheten. Den symboliska betydelsen av en professor av underrepresenterat kön är viktig som förebild för studenter, doktorander och lärare i karriären. För 2019 finns sammanlagt 18 mnkr avsatt för ändamålet.

Ansökan kan göras tidigast 1 oktober 2018. Sista dag för ansökan är 31 januari 2019.

Nästa möjlighet att söka medel öppnas i oktober 2019.

Läs mer i Inbjudan om att ansöka om omfördelning av medel till stöd för en gästprofessur i Hedda Anderssons namn  (Word 96 kB, nytt fönster)

Att dela ut: pdf med information om inbjudan (PDF 135 kB, nytt fönster)

Frågor

Har du frågor om ansökningarna kan dessa besvaras av Lena Lindell, sakkunnig och sekreterare i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling. Du når ledningsgruppen via jol [at] pers [dot] lu [dot] se

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen