Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljö och hållbarhet

Lunds universitet har stora möjligheter att arbeta för en bättre miljö och en hållbar utveckling genom sina kärnverksamheter – utbildning, forskning och samverkan.

Policy för hållbar utveckling

Lunds universitets policy för hållbar utveckling är utgångspunkten för miljö- och hållbarhetsarbetet.

Lunds universitets policy för hållbar utveckling (PDF 210 kB, nytt fönster)

Ny strategi för hållbar utveckling

Universitetet har antagit en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019-2026 som bland annat beaktar FN:s globala hållbarhetsmål.

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet (PDF 510 kB, nytt fönster)

Den övergripande målbilden i strategin är:

  • Lunds universitet integrerar hållbar utveckling i sin utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling, och universitetets medarbetare är väl insatta i sina roller i detta arbete.
  • Lunds universitet engagerar sig på lokala, regionala, nationella och globala samhälleliga arenor så att vetenskaplig kunskap ger hävstång i samhällets strävan efter hållbarhet såväl på kort som på lång sikt.
  • Lunds universitet är en framträdande röst på hållbarhetsområdet inom forskning och undervisning samt i samhällsdebatten och kulturlivet.
  • Lunds universitet kommunicerar sitt hållbarhetsarbete inom den egna organisationen samt med omvärlden på sätt som gör det lätt att både nå ut och hitta in i verksamheten.

Miljöhandlingsplan 2017-2019

För perioden 2017-2019 har universitetet valt att prioritera att arbeta med miljöpåverkan från resor, inköp, kemikalieanvändning och lokalbestånd. Utifrån detta har universitetet satt upp miljömål och beslutat att genomföra ett antal åtgärder för att nå dessa mål till 2019. Lunds universitets miljöhandlingsplan för 2017-2019 innehåller dessa miljömål och åtgärder samt precisering av ansvariga och resursbehov för genomförandet av åtgärderna.

Lunds universitets miljöhandlingsplan 2017-2019 (PDF 289 kB, nytt fönster)

Klimatramverket för universitet och högskolor

Lunds universitet har anslutit sig till Klimatramverket för universitet och högskolor. Genom Klimatramverket åtar universitetet sig att genom utbildning, forskning och samverkan fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål, att minska den egna klimatpåverkan med långtgående mål och att kommunicera detta. Klimatramverket ger stöd för, men ersätter inte, universitetets eget klimatarbete, där alla behöver bidra till att minska sin klimatpåverkan genom att t.ex. välja digitala möten och tåg framför flygresor.

Läs mer om Klimatramverkets innehåll i:

Klimatramverket med vägledning (PDF 645 kB, nytt fönster)

Universitetsledningens mål för ökad hållbarhet

Rektor har i samråd med övriga universitetsledningen beslutat om mål för den egna verksamheten i ledningsgruppen. I första hand väljs digitala möten och tåg, men för de resor som ledningen ändå måste göra med flyg, köps förnybart bränsle in. Ett annat mål är att vid fikor, luncher och middagar serveras vegetariskt eller fisk som standard, undantagsvis kött. Ingredienser i måltider, kaffe, thé och choklad ska vara miljö‐ eller hållbarhetsmärkta. Detta gäller de fikor, luncher eller middagar som någon i ledningen deltar vid och som betalas av ledningens medel. Ledningen har även bestämt att öka sin kompetens om hållbar utveckling.

Läs mer i:

Beslut om universitetsledningens mål för ökad hållbarhet 2019-05-09 (PDF 119 kB, nytt fönster)

Miljödiplomering

Universitetet bidrar till en bättre miljö genom minska miljöpåverkan exempelvis genom att ställa miljökrav på de varor och tjänster vi köper in, effektivisera energianvändningen och ha en korrekt hantering av kemikalier och farligt avfall. 

Ett sätt som institutionerna arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan är genom att miljödiplomera sig enligt Lunds universitets miljödiplomeringssystem.

Kriterier för Lunds universitets miljödiplomering (PDF 175 kB, nytt fönster)
Åtgärder och rutiner - Kriterier för miljödiplomering (Excel 154 kB, nytt fönster)

Vill du veta mer om miljödiplomering eller har andra frågor som rör miljö- och hållbarhetsarbetet på universitetet är du välkommen att kontakta Claes Nilén, miljöchef eller Maria Nilsson, miljösamordnare.

Årlig miljöredovisning

Universitetet redovisar i början av varje år sitt miljöledningsarbete till regeringen (utbildningsdepartementet) och Naturvårdsverket. I redovisningen kan du läsa om vad universitetet gjort under föregående år för att nå målen i miljöhandlingsplanen. Här finns också en bedömning av vilka nationella mål och globala mål som universitetet bidrar till att uppfylla.

Lunds universitets miljöredovisning 2018 (PDF 107 kB, nytt fönster)

Naturvårdsverket, som är samordnande myndighet, sammanställer därefter en rapport över samtliga myndigheters miljöarbete samt en ranking.

Naturvårdsverkets rapport "Miljöledning i staten 2018 ‐ en redovisning" (att ladda ner från Naturvårdsverkets webbplats)

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen