Samverkan och extern kommunikation

Att samverka med det omgivande samhället och att informera om vår verksamhet är en del av universitetets uppdrag. Det innebär att den rättsliga grunden för att hantera personuppgifter oftast är att det är en uppgift av allmänt intresse.

Du får lov att hantera personuppgifter för att kunna samverka och informera utan att be om samtycke. Detta gäller dock endast nödvändiga personuppgifter. Om du vill använda personuppgifter som inte är nödvändiga måste du däremot samla in samtycke.

Nödvändiga personuppgifter:

  • Personen är involverad i den aktuella verksamheten och är inte lätt utbytbar.

  • Uppgifterna är relevanta i sammanhanget.

De personer vars personuppgifter vi hanterar ska informeras om detta, oavsett vilken den rättsliga grunden är.

Kontakt

Vid frågor om personuppgifter och dataskydd, kontakta:

Kristin Asgermyr
Dataskyddsombud, jurist
dataskyddsombud [at] lu [dot] se
+46 46 222 04 26