Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

E-pliktigt material

Vilka publikationer ska jag leverera?

På denna sida kan du läsa om vilka digitala publikationer som universitetet är skyldigt att e-plikta. Längre ner på sidan hittar du även en lista över material som vi inte ska leverera.

E-plikten gäller material som:

 • är elektroniskt,
 • består av avgränsade eller färdiga filer,
 • vänder sig till allmänheten i Sverige och
 • överförs via internet  eller annat nätverk.

Observera att du inte ska ladda upp forskningspublikationer i E-plikta. LUCRIS levererar automatiskt leveranspliktiga forskningspublikationer till Kungliga biblioteket. 

Se lista över material som Lunds universitet inte ska leverera

Här förklarar vi och ger exempel på material som du ska leverera

Enstaka elektroniska filer som har avslutad och permanent karaktär och som presenteras på samma sätt vid varje visning är e-pliktiga

En enstaka elektronisk fil är en fil med text, bild, film eller ljud (oavsett omfång). En webbsida eller databas är däremot inte e-pliktigt om webbsidan eller databasen består av flera filer.

Publikationer som är uppdelade är också e-pliktiga. Till exempel är en längre sammanhängande text som är delad i två filer tillsammans e-pliktiga. Även en publikation som är uppdelad i huvudtext och bilaga är tillsammans e-pliktiga.

När du inte längre uppdaterar ett material så blir det, en upplaga med ett på förhand bestämt innehåll och därför, e-pliktigt.

I artiklar med kommentarsfält är materialet avslutat och e-pliktigt när du stängt av kommentarsfunktionen.

Filer som du publicerar i olika upplagor eller versioner är alla e-pliktiga, eftersom varje upplaga eller version har ett på förhand bestämt innehåll.

Publikationer som du ger ut på flera olika språk är alla e-pliktiga.

Om du publicerar en fil i olika format ska du leverera filen i det mest arkivbeständiga formatet.

Elektroniskt material som rör svenska förhållanden och är tillgängligt för allmänheten i Sverige via internet eller annat nätverk är e-pliktigt

Materialet rör svenska förhållanden om materialet:

 • huvudsakligen riktar sig till allmänheten i Sverige och/eller,
 • innehåller svenska i en inte obetydlig omfattning och/eller
 • har en svensk upphovsman eller är ett framförande av en svensk konstnär.

Materialet ska i första hand vara riktat till allmänheten i motsats till anställda, nuvarande studenter, alumner, forskare vid andra lärosäten eller samarbetspartners.

Här hittar du listan över material som du inte ska leverera

 • arbetsdokument (till exempel projektplaner och underlag)
 • beslut
 • blanketter
 • databaser
 • Facebookuppdateringar och andra inlägg på sociala medier
 • handlingsplaner
 • inbjudningar och program
 • intranätsinnehåll
 • kalendarier
 • kursplaner
 • material som har målgrupp anställda, nuvarande studenter, alumner, forskare vid andra lärosäten eller samarbetspartners
 • minnesanteckningar
 • nyhetsbrev till studenter och anställda
 • nyhetsnotiser
 • platsannonser
 • Powerpointpresentationer (oavsett innehåll)
 • pressmeddelanden
 • programkod och programvaror
 • program och inbjudningar
 • protokoll
 • rapporter (interna rapporter eller delrapporter)
 • remissyttranden
 • strategiska dokument
 • studentbarometrar
 • styrdokument (till exempel arbets- och anställningsordning)
 • Twitterinlägg och andra inlägg på sociala medier
 • undervisningsmaterial
 • utbildningsplaner
 • utredningar (interna utredningar)
 • verksamhetsberättelser (om huvudsyftet är marknadsföring ska du leverera den)
 •  webbsidor (till exempel julkalendrar)
 • årsredovisningar (om huvudsyftet är marknadsföring ska du leverera den)

Kom ihåg att målgruppen för materialet avgör om det är e-pliktigt. Du ska inte leverera material som huvudsakligen vänder sig till anställda, nuvarande studenter, alumner, forskare vid andra lärosäten eller samarbetspartners.

Du ska inte heller leverera publikationer som har komplex struktur. Till exempel text och film som är integrerade till en helhet. Text eller film som kan stå för sig själva ska du leverera var för sig.