Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förenklad upphandling

När du ska köpa in varor eller tjänster till ett värde av mellan 626 284 kronor och 1 456 476 kronor och inga existerande avtal finns ska du göra en förenklad upphandling.

Checklistor och mallar

Checklistor och mallar för förenklad upphandling finns både på svenska och engelska:

Checklistor förenklat förfarande

Mall för upphandlingsdokument

Mall för anbudsöppningsprotokoll

Mall för tilldelningsbeslut

Checklistor utifrån upphandlingsobjekt

Som stöd kan du även använda våra checklistor med viktiga punkter att tänka på vid en upphandling. Det finns olika checklistor beroende på om du ska upphandla en tjänst eller ett objekt.

Verktyg för annonsering av upphandling

Upphandlingsverktyget Mercell Tendsign (tidigare Visma Tendsign) används för annonsering av förenklade upphandlingar. 

  • Anställda vid Lunds universitet kan använda Tendsign Basic utan kostnad.

  • Anställda kan också erbjudas Tendsign Plus för integrerad annonsering, frågor och svarsfunktion, elektroniska anbud via bifogade dokument, anbudsöppning, tilldelningsbeslut med mera, för 6 000 kr per licens och år.

  • Hänvisa till avtalsnummer V 2020/89 vid kontakt med Mercell.

  • Kontaktuppgifter till Mercell: Cecilia Edström, telefon 013- 390 05 05, e-post cecilia [dot] edstrom [at] mercell [dot] com (subject: Tendsign)

Manual för annonsering - Tendsign Basic (PDF, 1 024 kB, ny flik)

Hjälp med att genomföra förenklad upphandling

Avdelningen Inköp och upphandling kan även genomföra förenklade upphandlingar som en intern tjänst med timpriset 700 kr. Om du vill beställa tjänsten ska du skicka in en blankett för beställning av upphandling. Beställningsblanketten finner du på sidan om Öppen upphandling.

Regleras av LOU

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper varor och tjänster. Här kan du läsa hela LOU.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om förenklat förfarande.