Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Juridik, dokument- och ärendehantering samt dataskydd

Här hittar du information om Juridik, dokument- och ärendehantering samt dataskydd vid Lunds universitet.

Juridik

Universitetets verksamheter erbjuds stöd framför allt inom följande juridiska områden: upphovsrätt, publicering och kopiering, utlämnande av allmän handling och sekretess, avtalsrätt, mutor, förvaltningsrätt och högskolerätt. 
Läs mer om det juridiska stöd som erbjuds till universitetets verksamheter genom att klicka här.

Dokumenthantering

Om du behöver råd och stöd i frågor om dokumenthantering, till exempel diarieföring eller arkivering, kan du få hjälp av universitetets centrala arkiv- och registratorsfunktioner.
Råd och stöd gällande dokumenthantering når du genom att klicka här.

Ärendehantering

Har du frågor kring ärendehantering kan du vända dig till Universitetsledningens stab.
Läs mer om ärendehantering, rutiner vid rektorsbeslut, med mera genom att klicka här.

Dataskydd

Har du frågor kring personuppgifter och dataskydd (GDPR) kan du vända dig till universitets dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud )
Läs mer om personuppgifter och dataskydd vid Lunds universitet genom att klicka här.

E-plikt

Lunds universitet är e-pliktskyldigt, vilket innebär att vi ska e-plikta, lämna elektroniskt material, till Kungliga biblioteket. Med hjälp av vårt system E-plikta kan vi lämna vår e-plikt.
Läs mer om hur du e-pliktar genom att klicka här.

Kontakt

Vid frågor om Juridik - kontakta:

Annette Nilsson
Chefsjurist
+46 46 222 71 78
annette [dot] nilsson [at] legal [dot] lu [dot] se


Vid övergripande frågor om Dokumenthantering - kontakta:

Åsa Berglund
Sektionschef
+46 46 222 16 71
asa [dot] berglund [at] legal [dot] lu [dot] se

 

Vid konkreta frågor om diarieföring - kontakta:

registrator [at] lu [dot] se
  

Vid konkreta frågor om arkivering - kontakta:

universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se 

 

Vid frågor om Ärendehantering - kontakta:

Anna Åkesson
Utredare
+46 46 222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se

 

Vid frågor om personuppgifter och dataskydd - kontakta:

Dataskyddsombudet

dataskyddsombud [at] lu [dot] se