Handläggning av rektorsbeslut

Rektor fattar beslut vid rektorssammanträde som normalt äger rum på torsdagar under terminstid kl 10-12. Ärenden som ska tas upp för beslut på rektorssammanträdet bereds vid ett förmöte som leds av förvaltningschefen. Förmötena äger normalt rum tisdagen samma vecka som rektorssammanträdet kl 8.30-10.

Föredragning via Teams

Ny rutin från och med 2020-03-30 är att ärenden föredras av handläggaren via videomöte i Microsoft Teams. Detta innebär att handläggaren inte behöver underteckna beslutet. Efter rektorssammanträdet får handläggaren det inskannade beslutet skickat till sig per e-post, och originalet med internposten.

I övrigt gäller samma deadlines som vanligt, det vill säga ärenden till förmötet anmäls i en samlad PDF-fil till sammantrade [at] rektor [dot] lu [dot] se senast fredagen veckan innan kl 12.00 och eventuell ny version efter förmötet ska skickas in senast kl 15.00 på tisdagen.

Rutiner för handläggning av rektorsbeslut

I dokumentet nedan finns utförlig information kring rutiner för beslut som fattas vid rektorssammanträde. OBS se här ovan ny rutin gällande föredragning. 

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde (PDF 100 kB, nytt fönster)

Mallar

Nedan finner du Word-mallar för de vanliga typerna av rektorsbeslut:

Mall för rektorsbeslut: generell (Word 86 kB, nytt fönster)

Mall för rektorsbeslut: yttrande (Word 84 kB, nytt fönster)

Mall för rektorsbeslut: projekt (Word 87 kB, nytt fönster)

Information om kommande veckors förmöten och rektorssammanträden

Vecka 7
Förmöte: 16 februari
Rektorssammanträde 18 februari

Detta rektorssammanträde leds av rektor Erik Renström.

Beslutsmeningen ska vara:
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av titel namn, namn på sektion/fakultet/institution.

Vecka 8
Förmöte: 23 februari
Rektorssammanträde: 25 februari

Detta rektorssammanträde leds av rektor Erik Renström.

Beslutsmeningen ska vara:
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av titel namn, namn på sektion/fakultet/institution.

Vecka 9
Förmöte: 2 mars
Rektorssammanträde: 4 mars

Detta rektorssammanträde leds av rektor Erik Renström.

Beslutsmeningen ska vara:
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av stf förvaltningschef Cecilia Billgren efter hörande av representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av titel namn, namn på sektion/fakultet/institution.

Vecka 10
Förmöte: 9 mars
Rektorssammanträde: 11 mars

Detta rektorssammanträde leds av rektor Erik Renström.

Beslutsmeningen ska vara:
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av titel namn, namn på sektion/fakultet/institution.