Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningshandlingar

Forskning är en av universitetets kärnverksamheter. Det är därför viktigt av både administrativa och vetenskapliga skäl att även dokumentationen av vår forskning arkiveras korrekt. Samtidigt lämnar Riksarkivets regelverk i detta fall ett större utrymme för universitetet själv att göra ett urval än för många andra typer av handlingar.

Vem äger forskningsmaterial?

Forskningen vid ett universitet är en myndighetsverksamhet, och de handlingar som framställs inom forskningen tillhör därför universitetet. Detta gäller även om du som forskare har extern finansiering. Som forskare får du alltså inte ta med dig forskningshandlingar från universitetet vid exempelvis byte av tjänst eller pensionering. Däremot äger du de intellektuella rättigheterna till dina resultat och slutsatser. Denna information kan du alltså fritt ta med dig, men inte själva de fysiska originalhandlingarna (analoga eller digitala).

Vem ansvarar för hanteringen av forskningsmaterial?

Liksom för arkivhanteringen i allmänhet ligger det formella ansvaret hos institutionens prefekt (eller motsvarande chef inom andra delar av organisationen). I praktiken är det dock ofta du själv som forskare som hanterar mycket av ditt forskningsmaterial, och därför finns en risk att detta inte kommer in i institutionens generella dokumenthanteringsrutiner. Här är det viktigt att både administratörer och forskare har en kontinuerlig dialog och etablerar rutiner för hanteringen av forskningshandlingar.

Eftersom du som forskare i princip alltid är den som förstår ditt material bäst är det också viktigt att du beskriver, sorterar, märker upp och namnger det på ett sätt som är begripligt även för en utomstående. För digitalt material är det viktigt med systemdokumentation och metadata.

Vad får gallras?

Utgångspunkten är Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet, RA-FS 1999:1.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1)

Lunds universitet har utfärdat lokala tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrifter, dels generella, dels specifika för vissa fakulteter: :

Lokalt beslut om gallring av forskningshandlingar (PDF 216 kB, ny flik)

Gallrings- och bevarandeplan för forskningshandlingar inom Humanistiska och teologiska fakulteterna (PDF 182 kB, ny flik)

Gallrings- och bevarandeplan för forskningshandlingar inom Medicinska fakulteten (PDF 203 kB, ny flik)

Gallrings- och bevarandeplan för forskningshandlingar inom Samhällsvetenskapliga fakulteten (PDF 190 kB, ny flik)

För den kontinuerliga hanteringen av forskningshandlingar (såväl administrationen av forskningen som handlingar från själva forskningen) finns föreskrifter i universitetets dokumenthanteringsplan, verksamhetsområde 4. (se länk i sidans högerspalt).

Kontakt

Universitetsarkivet
universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 16 70
Måndag-fredag klockan 09.00-11.30.

Postadress
Lunds universitet
Avdelningen för dokumenthantering
Box 117
221 00 Lund

Internpost HS 62

Besöksadress
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Handbok i dokumenthantering