Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förvaring och leverans

ATT HANTERA SIN INFORMATION SÄKERT OCH RATIONELLT

Den här sidan handlar främst om hur analogt arkivmaterial (papper, fotografier, ljudband med mera) ska förvaras. Också digitala arkivhandlingar måste dock hanteras på ett säkert sätt.

För digitalt material är det särskilt vlktigt att vara medveten om vilka krav som ställs för hantering redan när informationen skapas.
Läs mer om digitalt bevarande

Mot vad ska arkivhandlingar skyddas?

Arkivhandlingar är ofta unika. Det är därför viktigt att hantera dem på ett sätt som gör att de inte förstörs eller kommer bort. Arkivlagen säger att våra arkiv ska förvaras på ett sätt som skyddar dem mot ”förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst”.

Analoga arkivs säkerhet hotas främst av fyra saker:

  •   brand,
  •   fukt,
  •   skadedjur,
  •   människor (genom allt från slarv till rena stölder).

För digitalt material finns dessutom följande hot:

  •   handhavandefel,
  •   datorhaveri,
  •   begränsad livslängd för lagringsmedia (cd, dvd, band, usb-minnen),
  •   utgången programvara.

Vid förvaring av arkivhandlingar måste du alltså beakta alla dessa aspekter. Att exempelvis ha handlingar i en brandsäker lokal är inte tillräckligt om lokalen står olåst.

Hur skall arkivhandlingar förvaras?

Fysiskt material

Analoga arkiv bör i första hand förvaras i särskilda lokaler som uppfyller Riksarkivets krav på säkerhet. Inom Lunds universitet är det dock ett mycket begränsat antal lokaler som uppfyller dessa höga krav. Ett bra alternativ för förvaring av mindre mängder handlingar kan därför vara låsbara brandsäkra dokumentskåp. På sikt är det säkraste dock att föra över materialet till universitetetsarkivet vid Arkivcentrum Syd.

För att säkra att handlingar klarar sig på lång sikt ställs också särskilda krav på vilka kontorsmaterial och emballage som används. I Dokumenthanteringshandboken (se sidans högerspalt för länk) finns detaljerade uppgifter om korrekt materialval och andra praktiska tips i avsnitt 4.

Universitetets gällande ramavtal för kontorsmaterial ska i regel säkra att rätt sorts material inköps. Är du osäker – kontakta universitetsarkivet.

Du bör också tänka på att vid arkivering ta bort sådant som kan skada handlingarna genom att exempelvis rosta och fälla (gem och annan metall, plastfickor, färgade aktomslag etc).

Digitalt material

Hur du ska förvara det digitala materialet kan du läsa mer om på sidan om digitalt bevarande.

Vilka krav ställs på arkivmaterial innan det kan levereras till universitetsarkivet?

För att universitetsarkivet ska kunna ta emot handlingar från universitetets olika arkivbildare krävs att dessa först har ordnats på ett tillfredsställande sätt, rensats från ovidkommande material och placerats i korrekt förvaringsmaterial. Du kan läsa närmare om detta i Handbok i dokumenthantering, kapitel 8 (se sidans högerspalt för länk):

Kostar det något att förvara material på universitetsarkivet?

Nej, förvaring hos oss är kostnadsfri liksom servicen att vi tar fram efterfrågade dokument ur arkiven. Det enda den levererande arkivbildaren betalar för är transporten hit – och naturligtvis arbetskostnaden för att förbereda materialet i enlighet med kraven ovan.

Vad tar universitetsarkivet inte emot? Var kan det lämnas i stället?

Universitetsarkivets uppgift är framför allt att ta hand om de handlingar som ska bevaras för alltid. Endast i nödfall tar vi därför emot material i väntan på gallring. Vi har heller ingen möjlighet att agera ”lager” för stora mängder av dubblettdokument eller att ta emot renodlat biblioteksmaterial (en arkivkopia av samtliga publikationer universitetet själv producerar ska dock gå till oss).

För närvarande fokuserar universitetsarkivet, i enlighet med ett föreläggande från Riksarkivet, på att ta emot sådana äldre handlingar (tillkomna före 2014) som förtecknas enligt allmänna arkivschemat. Av detta skäl mottas i nuläget endast undantagsvis nyare handlingar än så.

Efter enskilda anställda kan det ibland finnas efterlämnade handlingar som rör sig i gränslandet mellan myndighetshandlingar och privatarkiv. För personarkiv av främst privat karaktär bör du i första hand vända dig till Universitetsbiblioteket..

Till "Att donera material" på Universitetsbibliotekets webbplats.

Vid arkivbildare inom den Medicinska fakulteten kan det också ibland förekomma handlingar som snarare hör till sjukvårdens än till universitetets verksamhet. Dessa arkiveras i så fall av Regionarkivet för Region Skåne.

Till Regionarkivet för Region Skåne

Hur går leverans till universitetsarkivet till?

I de allra flesta fall kan du anlita universitetets internpost för transport av arkivmaterial till universitetsarkivet vid Arkivcentrum Syd (hämtställe 62).

Kontaktuppgifter till Universitetets internpost

Ytterligare uppgifter om leverans av arkiv finns i Handbok i dokumenthantering, avsnitt 10 (se sidans högerspalt för länk).

Kontakt

Universitetsarkivet
universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 16 70
Måndag-fredag klockan 09.00-11.30.

Postadress
Lunds universitet
Avdelningen för dokumenthantering
Box 117
221 00 Lund

Internpost HS 62

Besöksadress
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Handbok i dokumenthantering