Diarieföring

GOD DIARIEFÖRING SOM NYCKELN TILL ATT HITTA INFORMATION

Har du frågor om diarieföring av allmänna handlingar eller om utbildning i diarieföringssystemet? 

Registraturen ansvarar för universitetets gemensamma diarium i vilket de olika fakulteterna och universitetets olika sektioner diarieför sina ärenden. Registraturen ger stöd och råd i frågor rörande allmänna handlingar, diarieföring, utlämnande av allmänna handlingar, med mera. Dessutom hjälper vi till med att söka efter handlingar i det digitala diariet åt såväl anställda vid Lunds universitet som besökare utifrån.

Registraturen ansvarar också för utbildningar i diarieföring och för att hantera allmänna handlingar samt tilldelar behörigheter i diarieföringssystemet W3D3. Om du exempelvis saknar kunskaper i diarieföring ska du därför vända dig till registraturen.

Mer information hittar du på följande sidor:

Kontakt

Registraturen
registrator [at] lu [dot] se
+46 46 222 71 40
Måndag-fredag klockan 09.00-11.30.

Postadress
Lunds universitet
Avdelningen Dokumenthantering
Box 117
221 00 Lund

Internpost HS 62

Besöksadress
Porfyrvägen 20
224 78 Lund