Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Diarieföring

GOD DIARIEFÖRING SOM NYCKELN TILL ATT HITTA INFORMATION

Har du frågor om diarieföring av allmänna handlingar eller om utbildning i diarieföringssystemet? 

Registraturen ansvarar för universitetets gemensamma diarium i vilket de olika fakulteterna och universitetets olika sektioner diarieför sina ärenden. Registraturen ger stöd och råd i frågor rörande allmänna handlingar, diarieföring, utlämnande av allmänna handlingar, med mera. Dessutom hjälper vi till med att söka efter handlingar i det digitala diariet åt såväl anställda vid Lunds universitet som besökare utifrån.

Registraturen ansvarar också för utbildningar i diarieföring och för att hantera allmänna handlingar samt tilldelar behörigheter i diarieföringssystemet W3D3. Om du exempelvis saknar kunskaper i diarieföring ska du därför vända dig till registraturen.

Mer information hittar du på följande sidor:

Kontakt

Registraturen
registrator [at] lu [dot] se
+46 46 222 71 40
Måndag-fredag klockan 09.00-11.30.

Postadress
Lunds universitet
Avdelningen Dokumenthantering
Box 117
221 00 Lund

Internpost HS 62

Besöksadress
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Handbok i dokumenthantering