Utbildning i diarieföringssystemet

Behöver du utbildning i W3D3? Har du frågor om vilken utbildning du bör gå? Läs nedan hur du ska göra. 

För att få behörighet till W3D3 och lära dig hur du använder systemet måste du först gå en utbildning. Vilken utbildning du ska gå beror på vilken behörighet du behöver i systemet. Kontakta registraturen om du är osäker på vilken utbildning som är rätt för dig. 

Alla utbildningar finns i Kompetensportalen.

  Logga in i Kompetensportalen för att anmäla dig till en utbildning

  Handläggarutbildning 

  Handläggarutbildningen är för dig som endast ska vara handläggare, vilket innebär att du själv kan diarieföra handlingar i ärenden du är utsedd som handläggare på. Utbildningen är en självstudiekurs som genomförs helt online. Denna utbildning heter ”Att arbeta i diariet W3D3 med handläggarbehörighet, grund- och repetitionsutbildning (version 3.0)” i Kompetensportalen. 

  För att gå handläggarutbildningen behöver du först gå kursen "Att arbeta utifrån offentlighetsprincipen". Där får du lära dig om de regler och lagar du behöver känna till som anställd vid Lunds universitet utifrån offentlighetsprincipen. Det är en kort självstudiekurs som genomförs helt online.  

  Registratorsutbildning

  Registratorsutbildningen är för dig som ska vara registrator, vilket innebär att du kan göra allt som en handläggare kan samt skapa och avsluta ärenden. Utbildningen är en salskurs med föreläsning, visning i systemet och praktiska övningar. Denna utbildning heter ”Att arbeta i diariet W3D3 med registratorsbehörighet, grundutbildning” i Kompetensportalen. 

  För att gå registratorsutbildningen måste du ha genomfört handläggarutbildningen eller ha handläggarbehörighet sedan tidigare.

  För dig som redan är registrator finns det en repetitions- och vidareutbildning. Det är en självstudiekurs som genomförs helt online och du kan återvända till den vid behov. Denna utbildning heter ”Att arbeta i diariet W3D3 med registratorsbehörighet, repetitions- och vidareutbildning (version 1.0)” i Kompetensportalen. 

  Kontakt

  Registraturen
  registrator [at] lu [dot] se
  +46 46 222 71 40
  Måndag-fredag klockan 09.00-11.30.

  Postadress
  Lunds universitet
  Avdelningen Dokumenthantering
  Box 117
  221 00 Lund

  Internpost HS 62

  Besöksadress
  Porfyrvägen 20
  224 78 Lund