Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Klassificering av handlingar

DET VIKTIGA ÄR INTE VEM UTAN VAD
Sedan 2014 tillämpar Lunds universitet en verksamhetsbaserad klassificering sina allmänna handlingar. Denna klassificering är gemensam för hela myndigheten och utgår mer från vad som görs i verksamheten än var det görs. Klassificeringen används såväl vid diarieföring och som för att beskriva de handlingar som finns i myndighetens arkivredovisning.

Klassificeringsstruktur

För att klassificera en handling rätt måste universitetet kunna tala om i vilket sammanhang den har tillkommit.

Universitetets verksamhet redovisas i en klassificeringsstruktur, som är utformad som ett träd med fem huvudgrenar (verksamhetsområden):

  1. Styra verksamhet
  2. Stödja verksamhet
  3. Bedriva utbildning
  4. Bedriva forskning
  5. Samverka, informera och nyttiggöra externt

Under dessa förgrenar sig olika verksamhetstyper.

Det viktiga för klassificering av handlingarnas identitet är i vilken verksamhet de har tillkommit och inte på vilken plats inom organisationen.

Här hittar du Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.4 (PDF, 524 kB, nytt fönster)

Dokumenthanteringsplan

Alla verksamhetstyper har sina respektive handlingar angivna i en dokumenthanteringsplan, som är uppställd på samma sätt som klassificeringsstrukturen. I dokumenthanteringsplanen finns dessutom anvisningar för hur dessa handlingar ska hanteras när det gäller bevarande eller gallring, registrering, sekretess med mera. Dokumenthanteringsplanen omfattar alla kända handlingar vid Lunds universitet och inte bara de diarieförda.

Man behöver känna till hur en handling ska klassificeras redan i ett tidigt skede av hanteringen. Det leder till att ordningen blir mer förutsägbar och mindre personberoende.

Här hittar du Lunds universitets dokumenthanteringsplan version 1.10 (PDF, 1.34 MB, nytt fönster)

Dokumenthanteringsplan version 1.10 gäller från och med 2020-05-01. Ändringar mot föregående version är markerade med grön bakgrundsfärg. Har du tidigare arbetat från en nedsparad eller utskriven äldre version av planen - släng den!

Arkivbildare

Observera att även om själva klassificeringen av handlingar är gemensam för hela universitetet så utgör varje organisatorisk enhet (exempelvis fakultetskansli eller institution) en egen arkivbildare, vars handlingar hålls separerade från andra arkivbildares.

Sidansvarig:

KONTAKT

Universitetsarkivets telefontider 
Måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 09.00-11.30 samt 12.30-15.00. Onsdagar klockan 09.00-11.30
+46 46 222 16 70, fax + 46 46 222 47 20
E-post: universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se

 

Postadress
Lunds universitet
Avdelning för dokumenthantering
Box 117
221 00 LUND

Internpost HS 62


Besöksadress
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20
224 78 LUND

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse