Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rutiner vid begäran om utlämnande av allmän handling

Ett av huvudskälen till en god dokumenthantering är att universitetet ska kunna leva upp till offentlighetsprincipens krav på utlämnande av allmän handling.

Vem är ansvarig för att lämna ut en begärd handling?

Förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar kommer ofta till universitetet via registraturen. Registraturen hanterar dock inte själva utlämnandena utan vidarebefordrar förfrågan till berörd anställd (handläggare, lärare et cetera) som i sin tjänst har tillgång till handlingarna .

Om den efterfrågade handlingen finns på det centrala universitetsarkivet ansvarar arkivfunktionen där för utlämnandet.

Ska begäran om utlämnande av allmän handling diarieföras?

Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diarieföras vid sekretess och vid avslag. Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling.

Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen. Beslutet om avslag ska diarieföras. Kontakta någon av juristerna vid juridiska avdelningen för råd.

I övrigt hänvisas till den mer detaljerade genomgång av utlämnandefrågor som finns under "Juridik":

Utlämnande av allmänna handlingar, offentlighet och sekretess.

 

Kontakt

Vid frågor, kontakta gärna registrator eller arkivarie:

Registraturens telefontider
Måndag-fredag klockan 09:00-11:30.
+46 46 222 71 40
registrator [at] lu [dot] se

Universitetsarkivets telefontider 
Måndag-fredag klockan 09.00-11.30.
+46 46 222 16 70
universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se
 

Vid frågor om offentlighet och sekretess, kontakta gärna universitetsförvaltningens jurister. 

Kontaktuppgifter till universitetsförvaltningens jurister 

Handbok i dokumenthantering