Systemstöd för diarieföring och arkivering

W3D3 är verksamhetssystem för diarieföring och ärendehantering. Klara Arkiv är verksamhetssystem för förtecknande av arkiv.

W3D3

W3D3 är Lunds universitets gemensamma systemstöd för diarieföring och ärendehantering, tidigare även kallat DFS. W3D3 är en webbapplikation och du behöver en internetanslutning för att komma åt dina ärenden och handlingar. Den webbläsare som rekommenderas för att alla funktioner ska fungera optimalt är Google Chrome. 

Logga in i W3D3

I W3D3 finns rollerna handläggare och registrator. För att få behörighet och lära dig hur du använder systemet måste du först gå en utbildning.

Läs mer om vilka utbildningar som finns och hur du anmäler dig

Om du behöver du felanmäla något i systemet eller om du har glömt ditt lösenord kan du kontakta LU Servicedesk.

Klara Arkiv

Klara Arkiv är det systemstöd som används för att förteckna Lunds universitets myndighetensarkiv. Systemet används för närvarande endast av Avdelningen Dokumenthantering samt av viss övrig behörig personal.

Klara Arkiv hanterar såväl förteckningar enligt allmänna arkivschemat (handlingar till och med 2013) som enligt verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur (handlingar från och med 2014).

För de enskilda arkiv och vetenskapliga samlingar som finns vid bland annat Universitetsbiblioteket och Folklivsarkivet används andra förteckningssystem.

 

Kontakt

Bodil Danielsson
Systemförvaltare W3D3
+46 46 222 71 36
bodil [dot] danielsson [at] legal [dot] lu [dot] se

Gun Norrback
Systemförvaltare Klara Arkiv
+46 46 222 16 77
gun [dot] norrback [at] legal [dot] lu [dot] se

Support:
LU Servicedesk
+46 46 222 90 00
servicedesk [at] lu [dot] se