Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

E-plikt

Lunds universitet är e-pliktskyldigt sedan 1 januari 2015. Det innebär att vi ska e-plikta, lämna elektroniskt material, till Kungliga biblioteket. Med hjälp av vårt system E-plikta kan vi lämna vår e-plikt.

Du kanske undrar hur e-plikt hänger ihop med andra system som till exempel diarieföring och e-arkiv. Ska jag lägga in samma dokument i flera system? Nej det ska du inte, är det korta svaret på frågan.

Detta är e-plikt

E-plikt är skyldighet att lämna exemplar av elektroniskt material som har gjorts tillgänglig för allmänheten. Syftet med e-plikten är att samla in och bevara det digitala kulturarvet till stöd för framtida forskning.

Det är Kungliga biblioteket som har fått uppgiften av Riksdagen att vara den myndighet som tar emot leveranser av e-plikt.

Läs mer om e-plikt på Kungliga bibliotekets webbplats

Detta ska du e-plikta

E-plikten innebär att du ska e-plikta, leverera elektroniskt pliktexemplar av, digitala publikationer som du publicerar på våra webbplatser och som är riktade till allmänheten som målgrupp.

E-plikten omfattar inte digitala publikationer som är riktade till anställda, nuvarande studenter, alumner, forskare vid andra lärosäten eller samarbetspartners.

Materialet ska bestå av enstaka filer av avslutad och permanent karaktär. Avslutad och permanent karaktär innebär att du inte längre ändrar informationen. E-plikten kan omfatta både texter, bilder, filmer och ljud.

Se bildexempel på myndigheters leveranspliktiga material på Kungliga bibliotekets webbplats (PDF, 1 MB, ny flik)

Läs mer om vad du ska leverera

Det finns sju typer av e-pliktiga publikationer på Lunds universitet

Det finns sju typer av e-pliktiga publikationer som vi ska e-plikta:

  • Studentrekrytering som till exempel utbildningskataloger, rekryteringsfilmer och anvisningar för att söka utbildning.
  • Rekrytering av personal som till exempel rekryteringsfilmer och anvisningar för att söka anställning.
  • Rapporter och utredningar av allmänt intresse som till exempel universitetets årsredovisning.
  • Minnes- eller jubileumspublikationer.
  • Generell information om universitetet till allmänheten som till exempel broschyrer, utställningskataloger, informations- eller marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev och tidskrifter.
  • Forskningsinformation till allmänheten som till exempel nyhetsbrev, tidskrifter, informations- eller marknadsföringsfilmer och filmade föreläsningar.
  • Forskningspublikationer.

Forskningspublikationer ska du inte ladda upp i E-plikta

Forskningspublikationer ska du inte ladda upp i E-plikta. Forskningsinformationssystemet LUCRIS levererar automatiskt leveranspliktiga forskningspublikationer till Kungliga biblioteket.

Se lista på ytterligare material som du inte ska leverera

Så här e-pliktar du

Inom 3 månader från det att du publicerat e-pliktigt material ska du ladda upp det i E-plikta, vårt system för leverans av e-plikt till Kungliga biblioteket.

Ladda upp e-pliktigt material i E-plikta

Läs mer om hur du laddar upp och söker efter publikationer

Läs mer om att e-plikta under fliken "Hjälp" i E-plikta

Sidansvarig:

Kontakt

Har du frågor om e-plikt, kontakta:

Gertrud Berger
Bibliotekarie
+46 46 222 91 72
info [at] eplikt [dot] lu [dot] se

Har du frågor om E-plikta, kontakta:

Kristoffer Holmqvist
Bibliotekarie
+46 46 222 82 55
info [at] eplikt [dot] lu [dot] se

E-plikta

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse