Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Upphovsrätt, publicering och kopiering

Här kan du få reda på mer om upphovsrätten, information om vad du ska tänka på vid publicering och regler kring kopiering.

Upphovsrätt

Om du skriver till exempel en bok eller en artikel är du upphovsman till detta litterära verk. Det är du som har upphovsrätten till verket. Upphovsrätten tillkommer från början alltid en fysisk person, en upphovsman. Upphovsrätten innebär som utgångspunkt att upphovsmannen har ensamrätt att bestämma över användningen av verket. Läs mer i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, som du hittar på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se (öppnas i samma fönster).

Upphovsmannen måste dock acceptera vissa inskränkningar i sin ensamrätt. Det gäller till exempel rätten för andra att citera eller referera en text. För anställda vid Lunds universitet gäller rektors beslut Allmänna råd om Lunds universitets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material. Häri tydliggörs universitetets rätt att använda ett verk som skapats inom anställningen. Användningen måste respektera de beskrivna begränsningarna och ta hänsyn till upphovsmannen.
Allmänna råd om Lunds universitets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material (PDF, 49 kb, öppnas i nytt fönster).

Universitetets övergång till distansundervisning har ställt stora krav på verksamheten. Detta inte minst genom behovet av att anpassa och ta fram undervisningsmaterial för användning på lärplattformar och andra digitala verktyg. I denna situation gäller fortfarande detsamma som vad ovan sagts om universitetets rätt att använda upphovsrättsligt skyddat verk. Se också den kortare PM:n Vem har rätt till undervisningsmaterial vid distansundervisning?. 
Vem har rätt till undervisningsmaterial vid distansundervisning? (PDF, 120 kB, öppnas i nytt fönster). 

Upphovsrätt kan också överlåtas till någon annan, även juridiska personer, det vill säga bolag, stiftelser och föreningar.

En kort översikt över upphovsrätt och avtal om upphovsrätt (PDF 33 kB, öppnas i nytt fönster)

Frågor och svar om upphovsrätt (PDF, 197 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontakta avdelningen Juridik om du har frågor.

Publicering

Avdelningen Juridik, Universitetsbiblioteket och Juridiska institutionen har tagit fram informationsmaterial och förslag till avtalsmallar. Dessa kan du använda dig av vid publicering av artiklar i tidskrifter vid Lunds universitet.

Informationsmaterialet och avtalsmallarna når du genom att klicka på någon av länkarna nedan. Dokumenten öppnas i nytt fönster.

Rätt att kopiera

Fri kopiering

Författningar, beslut av myndighet, yttrande av svenska myndigheter och officiella översättningar av nämnda verk omfattas inte av upphovsrätt. Dessa kan du därför fritt kopiera.

För undervisning

Huvudregeln är att du inte får använda ett verk utan upphovsmannens tillstånd. Detta förutom när det gäller kopiering för privat bruk eller andra särskilt lagreglerade fall. Därmed får du inte heller kopiera böcker eller andra verk för att använda på din arbetsplats. Detta gäller också på universitetet.

Just undervisningsområdet har ett stort behov av att kopiera. Därför finns ett särskilt avtal (kopieringsavtalet) mellan universitetet och organisationen Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia). Det nya avtalet började gälla 1 januari 2014 och innehåller en rad nyheter. Bland annat omfattar det nya avtalet såväl studenter som lärare. Avtalet ger även utökade möjligheter till att kopiera och dela material digitalt för undervisning.

Lärare och studenter får kopiera och dela från såväl svenska som utländska offentliggjorda verk. Avtalet ger däremot inte rätt att kopiera (ladda ner, spela in, et cetera.) rörlig bild och inspelade verk.

Om universitetet behöver kopiera eller dela upphovsrättsligt skyddat material utöver vad som tillåts enligt avtalet får tillstånd sökas hos den som har upphovsrätt till materialet.

För mer ingående information om avtalet och dess villkor, se Bonus Copyright Access webbplats, bonuscopyright.se (öppnas i samma fönster). Där hittar du följande relevanta dokument:

  • Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet fr.o.m. 2014
  • Kopieringsguide för universitet och högskolor
  • Lathund till högskoleavtalet 2014

Kontakt

Vid frågor om upphovsrätt, kontakta:

Sara Lindgren (M - IKVM, IKVL, hälsovetenskaper; Max IV)
Jurist
sara [dot] lindgren [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 76 52

Carl Petersson (M - EMV, ITM, ILM; gemensam förvaltning, ER, EHL, S, J, K, HT, USV, LUCE, )
Jurist
carl [dot] petersson [at] legal [dot] lu [dot] se  
+46 46 222 76 41

Sanna Håkansson (N, EHL, S, J, K, HT, USV, LUCE)
Jurist
sanna [dot] hakansson [at] legal [dot] lu [dot] se  
+46 46 222 08 10

Hanna Stam (tjänstledig)
Jurist
hanna [dot] stam [at] legal [dot] lu [dot] se