Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Arkivering

GOD ARKIVHANTERINGSOM NYCKELN TILL ATT HITTA INFORMATION
Lunds universitets arkiv utgörs av myndighetens samlade allmänna handlingar, analoga och digitala, oavsett ålder eller var handlingarna är placerade. I en stor decentraliserad organisation som vår är en god arkivhantering nödvändig för en effektiv och rättsäker tillgång till vår information. Dessutom är vårt arkiv en del av det nationella kulturarvet.

Vad innebär arkivering och varför ska vi arkivera?

Arkivering är att på ett systematiskt sätt ta hand om, bevara (för alltid eller för en begränsad tid) och ordna myndighetens allmänna handlingar så att dessa finns sökbara och tillgängliga såväl för oss själva som för allmänheten.

Arkivlagen anger tre huvudskäl för arkivering inom offentlig sektor:

  •   rätten att ta del av allmänna handlingar,
  •   behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
  •   forskningens behov.

Till detta kommer vårt eget interna behov av att kunna bevara och återfinna viktig information som vi producerar inom våra kärnverksamheter och vår administration.

Hur ordnas våra arkiv?

För handlingar tillkomna från och med 2014-01-01 tillämpas  verksamhetsbaserad arkivredovisning. Det innebär att handlingar klassificeras efter verksamhetsområden och processer. Den övergripande strukturen utgår från universitetets fem huvudsakliga verksamhetsområden:

  1. Styrning
  2. Stöd
  3. Utbildning
  4. Forskning
  5. Samverkan, information och externt nyttiggörande (den så kallade tredje uppgiften)

Mer information om verksamhetsbaserad arkivredovisning och klassificering av handlingar
 

Handlingar tillkomna till och med 2013-12-31 ordnas enligt det allmänna arkivschemat. Här ordnas materialet i olika huvudavdelningar och serier främst efter vilken typ av handlingar det är (exempelvis protokoll, korrespondens, register, räkenskapshandlingar) snarare än efter vad de handlar om. Undantaget avdelningen F (”ämnesordnade handlingar”) där arkivhandlingarna snarare delas upp efter innehåll och funktion.

Hur fungerar universitetsarkivets och övrig arkivverksamhet vid Lunds universitet?

Lunds universitet, som decentraliserad myndighet, har delats upp i ett flertal interna arkivbildare. Varje fakultetskansli, institution eller motsvarande räknas som egen arkivbildare.

Prefekterna och chefer på motsvarande nivå har det formella ansvaret för arkivhanteringen inom den egna organisationen. Det är därför prefektens/chefens ansvar att se till att personal och resurser avsätts för en god lokal arkivvård.

Universitetsarkivets verksamhet finns på Arkivcentrum Syd som är myndighetens gemensamma central- och slutarkiv. Tillsammans med registraturen utgör universitetsarkivet Avdelningen Dokumenthantering och har rollen som stödfunktion för myndighetens dokument- och arkivhantering. Till oss vänder du dig när du har frågor om hur handlingar ska hanteras eller om du behöver en internutbildning på din institution eller verksamhet.

Arkivcentrum Syds webbplats

Sidansvarig:

KONTAKT

Universitetsarkivets telefontider 
Måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 09.00-11.30 samt 12.30-15.00. Onsdagar klockan 09.00-11.30
+46 46 222 16 70, fax + 46 46 222 47 20
E-post: universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se

OBS! 26-27 september är såväl registratur som arkiv obemannade p g a planeringsinternat för personalen. E-post till funktionsadressen ovan kommer att avläsas på distans, men telefonen vara stängd. Det finns inte heller möjlighet att beställa fram arkivhandlingar till läsesal dessa dagar.

Postadress
Lunds universitet
Avdelningen för dokumenthantering
Box 117
221 00 LUND

Internpost HS 62


Besöksadress
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20
224 78 LUND

Handbok i dokumenthantering

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen